Faq twitter facebook Linkedin 

Disclaimer

PDFPDF

Disclaimer & Auteursrechtverklaring

 Indeze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website, Mixi bvba, roosten 27 te 2242 Pulderbos
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegangkelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Miskenning van het auteursrecht resulteert in vervolging.

Evenwel kan u zonder beperking links leggen in uw websites naar onze site of onze pagina's. Hiervoor is geen toestemming noodzakelijk. Het opnemen evenwel van onze teksten in uw sites is zonder toestemming van de auteur niet toegelaten.