Faq twitter facebook Linkedin 

Erkend Vastgoedexpert Beêdigd Deskundige

PDFPDF

Wij helpen U graag met deskundig advies.

Beëdigd schatter Marc Teulinghx bezorgt u een deskundige schatting of advies in de ruime regio Antwerpen (arrondissementen Antwerpen, Turnhout, Mechelen en Rupelstreek. Met meer dan 25 jaar ervaring kan ik u een professioneel en accuraat verslag afleveren.

Een klassiek schattingsverslag:

     Een korte beschrijving, fotocollage, kopie of schets bouwplan en een beknopte motivatie.

Een uitgebreid schattingsverslag:

     Een uitgebreide beschrijving, fotocollage, plan of schets bouwplan, plus alle relevante toelichtingen omtrent de ligging, het type, de constructie, het comfort, de afwerking, de staat,       enz. De vergelijkingspunten en motivatie worden besproken.

Schattingsverslagen voor alle banken

Gerechtelijke schattingsopdrachten

Bindende rapporten bij aangifte nalatenschap VLABEL

Referenties: opgenomen in de lijst van erkende schatters-experten van

      * FOD Justitie - Rechtbanken te Antwerpen - Vlaamse belastingdienst VLABEL - Het genootschap van notarissenvan de provincie Antwerpen - Advocaten en Rechtbanken te Antwerpen - Vredegerechten te Antwerpen, Boom, Brasschaat, Kapellen, Mortsel, Schilde en Zandhoven.

Onze diensten in een notedop:

 • Schatting, waardebepaling verkoop onroerend goed
 • Huurschade begroten en proces-verbaal opstellen
 • Huurovereenkomst opstellen en finaliseren
 • Plaatsbeschrijvingen
  • Verhuring
  • Aangekochte woning
  • Verkochte woning
  • Handelshuur overeenkomst
 • EPC certificaat/attest
 • Huurindexatie t.o. de huurder
 • Successieplanning opmaken
 • Vastgoedbeleggingen en vastgoedtransacties.
 • Rentmeester advies
 • Bankschatting onroerend goed
 • Huurwaarde bepalen
 • Home-staging, styling advies
 • Expertises, gerechterlijke
 • Taxaties
 • Vastgoed opleidingen
 • Deskundige voor u bij te staan
Hoeveel is uw eigendom waard?

Om de vraagprijs te bepalen, baseert U zich best op een professionele bankschatting op gesteld door een erkend schatter, Marc Teulinghx staat bekend om zijn grondig onderzoek bij elke bankschatting.

Het is ondenkbaar te moeten vaststellen dat de kandidaat-koper geen lening bij de bank kan krijgen door een overschatting van uw eigendom. Een bank vraagt een bankschatting, opgemaakt volgens de regels van de kunst, indeien alle indecaties en parameters zijn opgenomen in dit document, zal de bank de mogelijkheid hebben zonder een bankschatter te sturen, snel een beslissing kunnen nemen.

De banken zijn strenger geworden, de geschatte waarde van het pand financïeren zij indien de kandidaat-koper solvabel en kredietwaardig is volgens zijn persoonlijk inkomen. Het krediet wordt normaliter voor 100% toegestaan op basis van de geschatte waarde (opgesteld volgens de regels van de kunst, de kosten daarenboven zal hij zelf in de hand moeten hebben, dat was vroeger anders.

Miximmo Vastgoed Experten houden hier wel degelijk rekening mee, daarom stellen wij hiervoor een uitgebreid dossier op waardoor de bank op maximaal 5 werkdagen een antwoord kan geven aan zijn cliënt. Een voordeel voor de verkoper, hij weet snel iets.

U mag rekenen op het deskundig advies van onze erkende Vastgoed Experts.

Gratis uitgebreide bankschatting?

De waardebepaling zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst, zoals de bankinstelling het vraagt.

Huurschade - uittrede huurder

Ook hier kunnen wij in tussen komen. Een begroting opmaken van de huurschade en dit bespreken met de uittredende huurder levert een aanzienlijke besparing op vna tijd en geld, ment stapt niet in een procedure slag via het Vredegerecht. Een handige tool die je opneemt in de huurovereenkomst, en dat vooraf wordt besproken met de huurder, zo bespaar je veel ellende achteraf.

Plaatsbeschrijving - intrede huurder

De Belgische huurwet schrijft, dat je verplicht bent een omstandig geschreven plaatbeschrijving op te maken en te registreren samen met de huurovereenkomst, die het tegenstelbaar maakt aan derden. De bewijslast van de onstane schade moet de verhuurder aantonen, dat was vroeger anders. Vroeger werd er geschreven in perfecte de staat waarin het zich bevindt, dit kan niet meer, nu moet het omstandig beschreven worden, aanvullend met foto's.

Een belangrijk document dat de verhuurder en de huurder in staat stelt bij de beëindiging van de huurovereenkomst een correcte staat van bevinding op te maken.

De nieuwe huurwet legt de bewijslijst van de huurschade bij de verhuurder die dan zal moeten aantonen dat de huurschade bij intrede er niet was.