Faq twitter facebook Linkedin 

FAQ

Het bodemattest - OVAM

Bij de verkoop van eender welk type onroerend goed moer er bij de onderhandse verkoopovereenkomst een bodemattest verplicht aanwezig zijn, afgeleverd door OVAM.

Dus ook bij een appartement.

Het ontbreken van dit attest kan de verkoop nietig verklaren. Marc Teulinghx en zijn medewerkers vragen dit belangrijke stuk online voor U aan ter vervolledigen van uw verkoopdossier

Stookolietank - groen dop - keuring

Wordt uw woning verwarmd met stookolie, dan bent u verplicht regelmatig deze tank te laten keuren.

De keuring moet volgens de Vlarem- Wetgeving berplicht gebeuren door een erkend technicus en dit om de drie jaar voor een ondergrondse metalen tank, voor een ondergrondse kunststoftank is dat om de vier jaar, voor een bovengrondse om de vijf jaar.

Als de stookolietank geschikt is bevonden voor gebruik of exploitatie, dan heeft deze een groene dop. Uw leverancier van stookolie mag deze dan vullen met stookolie.

OPGELET: dit gunstig attest is nodig bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Wij zorgen voor uw keurings attest, indien niet in bezit.

Voor stookolietanks in appartementsgebouwen telt dit ook!

Miximmo zorgt voor de keuring

Teruggave registratierechten

Wanneer men een gekochte eigendom binnen de twee jaar terug verkoopt, krijgt men 3/5 van de registratierechten terug, op voorwaarde dat men destijds bij de aankoop 10% registratierechten betaalde. Dit gebeurt niet automatisch, het moet worden aangevraagd. De teruggave heeft een maximum van € 12.500, op voorwaarde als men die vroeger heeft betaald.

Voor de berekening van deze termijn, telt telkens de datum van het verlijden van de authentieke akte.

De duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is standaard 6 maanden. Verdere modaliteiten bespreken wij graag persoonlijk met u.

Het is immers maatwerk, want elke woning is uniek.

Waarom Kiezen voor MIXIMMO Vastgoed

Onze organisatie met een ruime netwerking heeft in meer dan 28 jaar een zeer grote kennis opgebouwd van de bemiddeling bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed.

Onze sterkste troeven zijn:

    • Betrouwbaarheid
    • Eerlijkheid is een must
    • Ervaring
    • Erkende BIV Vastgoed makelaars en Experten
    • Professionele fotoreportage
    • Mailing aan een selectie uit ons klantenbestand
    • Verzorgde presentatie op onze druk bezochte website
    • Persoonlijk contact met alle klanten
    • Professionele begeleiding en opvolging van kandidaten
    • Regelmatige rapportering, u blijft constant op de hoogte
    • Marktconforme prijsbepaling en prijzenkennis in vele segmenten
    • Juridische en stedenbouwkundig advies
    • Deskundigheid, bouw en energie
    • Een groot netwerk uitgebouwd in alle regio's
    • Creativiteit en inspiratie
    • Onafhankelijk en erkend
    • Grote kennis van de Vastgoedmarkt
    • Wij helpen u met uw beslissing
    • Een ruime keuze aan financieringsmogelijkheden
    • Vertrouwen van de vele klanten
    • Respect tegenover de klanten, wij staan aan de zijde van de klant
    • De kracht van een netwerk
    • Medewerkers die het beste geven van zichzelf
    • Opleiding en permanente training
    • Professionele aanpak geeft vertrouwen
    • Onderhandelen is ons vak
    • Vriendelijkheid vinden we belangrijk
    • Een langdurige vertrouwensrelatie
    • Zeer goede en betrouwbare referenties
    • GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN
IN VERTROUWEN EN MET DE GLIMLACH

Een huis koop je op gevoel. Maar ook gevoel eist deskundigheid en betrokkenheid.

Wie zich te veel laat leiden door emotie, verliest de realiteit uit het oog. De realiteit wordt bepaald door factoren als vraagprijs, ligging, onderhoud woning, gebruik woning, marktwaarde van de door u begeerde woning of onroerend goed.

Deskundigheid en persoonlijk advies zijn onmiskenbaar om die realiteit op waarde te schatten.

Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres, "we leggen u graag uit wat detail is, details maken het verschil" !

Kopen / Lenen

1.  Hoe legt u een aankoop vast

U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De makelaar maakt een verkoopovereenkomst op maat. Zo bent u er zeker van dat het juridisch in orde is. Prijs en verkoopvoorwaarden liggen immers met een verkoopovereenkomst definitief vast, zowel voor de koper als de verkoper. Het is voor de notaris moeilijk om een slecht opgestelde verkoopovereenkomst recht te zetten.

2.  Betaalt u een voorschot... en een deel "in het zwart"

Een voorschot betalen is gebruikelijk. Laat dit voorschot voor alle veiligheid bij de notaris of op de derde rekening van de makalaar blokkeren, want zij geven het pas vrij na grondig onderzoek. Rust er geen hypotheek op de eigendom? Zijn er geen achterstallige belastingen verschuldigd? Is er geen voorkooprecht? Is degene die zich voordoet als verkoper wel de echte of enige verkoper/eigenaar? Is hij/zij wel gemachtigd om te tekenen?

Wat met "zwart geld"? Dit is onwettelijk. U riskeert dus straffen en fiscale boetes. Indien de verkoop niet doorgaat, of een voorkooprecht wordt uitgeoefend, verliest u bovendien uw geld.

3.  Eerst kopen en dan lenen?

De vraag van de kip of het ei. Probeer vòòr u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling. Vraag desnoods een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarde: de verkoop gaat dan niet door als u geen lening krijgt. De verkoper is evenwel niet verplicht hiermee in te stemmen.

4.  Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst

De notaris maakt na een hele reeks opzoekingne een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor een officieel karakter. Akte kwijt? Geen paniek! U blijft eigenaar van uw huis. Ga naar de notaris. Hij bezorgt u een kopie. De notaris bewaart immers de originele akte.

5.  Wanneer krijgt u de sleutel?

Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoopovereenkomst anders afspreken. Zet er dan ook meteen in of er werken mogen worden uitgevoerd en wie dan verantwoordelijk is voor eventuele schade. Als vastgoedexpert maken we een sleutelovereenkomst op waarbij alle vormvereisten worden beschreven in dit document. Zo ontstaat er achteraf geen discussie indien het misloopt.

6.  Welke notaris kiezen?

Wie u kiest hangt enkel van uzelf af. Uw eigen notaris kiezen kost niets meer. U hoeft zich echter geen zorgen te maken als u geen eigen notaris heeft gekozen.

De notaris zorgt ervoor dat de belangen van beide partijen worden gediend. Hij is immers een onpartijdig raadsman!

7.  Wat gebeurt er bij een openbare verkoop?

Hier geldt een ander systeem dan bij een verkoop uit de hand. U mag vrij bieden. Het goed wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die dan ook de eigenaar wordt.

Heeft u een lening nodig? Dan deze goede raad: neem contact op met een kredietinstelling vóór de verkoop en bepaal tot welke prijs u kan bieden.

Wat zijn de kosten? Die liggen helemaal anders dan bij een verkoop uit de hand. Informeer vooraf bij de verkopende notaris. 

U heeft het huis van uw dromen gevonden!

Proficiat! Zo'n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan, doet u best beroep op een ervaren deskundige. Miximmo vastgoedexperten zijn in de eerste plaats radgevers. Win hun advies in voordat u de koop afsluit. Met hun goede raad vermijdt u ontgoochelingen.

 

Mag ik op voorhand de sleutel van de woning hebben ?

De algemene regel is neen. Hoewel je een onderhandse verkoopsovereenkomst getekend hebt, is de woning nog niet van jou. De eigenlijke eigendomsoverdracht en het risico worden uitgesteld tot aan de volledige betaling van de koopprijs bij de notariële akte.

Afwijkingen op dit principe kunnen, echter de verkoper zal zich voor de mogelijke schade willen indekken. Meestal vraagt men een groter voorschot, een sleutelverklaring/overeenkomst en zeker een (brand) verzekering.

Wij zorgen indien van toepassing voor deze sleutelovereenkomst.

Ereloon/Commissie

Het ereloon is verschuldigd bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aankoop/verkoopbelofte. Omdat Miximmo van mening is dat onze opdracht pas is vervuld als de authentieke akte bij de notaris wordt verleden, zullen wij dit ereloon pas dan aan u in rekening brengen.

In de meeste gevallen zal de notaris dit ereloon middels een cheque of overboeking verrekenen bij het verlijden van de notariële akte.

Vraag ons om een offerte te maken betreffende het ereloon op uw eigendom. Het is maatwerk voor u maar ook voor ons.

Wij verkopen samen!

Wat is onze  opdracht?

MIXIMMO bouwt als vastgoedonderneming vanuit een bedrijfseconomische invalshoek mee aan de wensen van zijn klanten.

De Vastgoed Experten bij Miximmo zijn geselecteerd en moeten voldoen aan de hoge eisen die Miximmo stelt.

Onze Vastgoed Experten zijn hoog geschoold en zijn Expert in vele gespecialiseerde vakgebieden.

Onze hoofd Vastgoed Expert is Vastgoeddocent en brengt kennis aan vele in spe- zijnde Vastgoed Experten over.

Erven

1.  Wie erft wat?

De wet bepaalt wat de langstlevende partner, de langstlevende echtgenoot en de kinderen erven.

Na hen komen de ouders, broers en zussen, tantes en nonkels, neven en nichten in aanmerking. Is er geen familie, dan gaat de nalatenschap naar de staat.

2.  Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?

Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso toekomt. Zij kunnen dus nooit volledig onterfd worden. Ook de ouders hebben soms zo een wettelijk voorbehouden erfdeel. Met de rest doet u wat u wil, bijvoorbeeld via het opmaken van een testament. Testamenten zijn trouwens niet de enige manier om uw erfenis te verdelen.

Een wijziging van het huwelijkscontract of een gift tussen echtgenoten kan ook een geschikte oplossing zijn.

Miximmo experten adviseren u.

3.  Naar de notaris voor mijn testament?

De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te raadplegen. De notaris zal uw testament correct en ondubbelzinig opstellen. Zo vermijdt u dat er achteraf problemen ontstaan bij de interpretatie en de uitvoering van uw laatste wil. De notaris kan uw testament ook bewaren en ervoor zorgen dat het na uw overlijden wordt uitgevoerd zoals u het wenst.

4.  Moet ik een erfenis aanvaarden?

Stel, u erft onverwachts van een verre oom. U bent echter bang dat hij een hoop schulden heeft gemaakt. Deze erfenis hoeft u niet te aanvaarden. Na zijn overlijden kan u er volledig afstand van doen. Wilt u de erfenis toch aanvaarden, maar zonder de schulden uit eigen zak te moeten betalen? Raadpleeg dan snel uw notaris, hij zet de mogelijkhden even voor u op een rij.

5.  Wat kost erven?

Wanneer u erft moet u erfenisrechten betalen. Als echtgenoot, (klein)kind, wettelijk samenwonende, (en eventueel gewoon samenwonende) of ouder geniet van de laagste tarieven. Voor andere familieleden of vreemden geldt een hoger tarief. Ook de langstlevende partner en stiefkinderen kunnen eventueel genieten van een voordelig tarief.

De regel is: hoe groter de erfenis, hoe hoger de tarieven.

Erfenisrechten verschillen volgens het gewest waarin de overledene zijn fiscale domicilie had. Ook bepalingen in een huwelijkscontract kunnen de hoogte van de successierechten beïnvloeden.

6.  Minder successierechten betalen?

U denkt best tijdig aan uw erfenisplanning. U kan ook op voorhand een en ander wegschenken om uw erfgenamen hoge successierechten te besparen.

Vraag aan onze experten welke voor u de beste oplossing is. Hij kan u raad geven om, volkomen wettelijk, belastingen te vermijden. Hij zal u nader toelichten.

Erfenissen en Testamenten

Er zijn momenten in het leven waarop u belangrijke beslissingen neemt: een huis huren, een schenking doen, een onderneming opstarten... Op die momenten kan u best wat goede raad gebruiken. Onze experten zijn goed geplaatst om u daarbij te adviseren. Eeen goed advies kost niets en spaard u een hoop ellende...

Mensen staan doorgaans niet graag stil bij een overlijden. En zeker niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met uw bezittingen als u er niet meer bent? U doet er goed aan om hierover even na te denken. U hebt nood aan een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Wij kunnen u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of een testament. Onze experten oplopen samen met u de verschillende tools.

 

Uw successie plannen

Begin er op tijd aan...
1.  Waarom een successieplanning?

Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde verdeling van het toekomstig erfvermogen draagt niet alleen bij tot de familievrede, maar zal in de meeste gevallen ook leiden tot een gevoelige vermindering van de successierechten.

2.  Begin bij het huwelijkscontract

Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract.

Zo kan een eigen goed van één van de partners worden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen of kan aan de langstlevende partner het keuzerecht worden gegeven om zich alle of bepaalde goedren uit de gemeenschap toe te bedelen.

3.  Wat kunnen samenwoners doen?

Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erfrecht is voorzien, moeten zij dit zelf organiseren door bijvoorbeeld een aanwascontract of een testament.

4.  Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie

Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt men de belastbare basis in de successie af.

Voor roerende goederen (zoals spaargelden of een effectenportefeuille) kan dit bijvoorbeeld in Vlaanderen aan zeer lage schenkingstarieven via notariële akte (3% aan kinderen, kleinkinderen en partners en 7% in alle andere gevallen).

Dit staat in schril contrast met de successierechten die in Vlaanderen voor een ver familielid kunnen oplopen tot 65%.

Voor onroerende goederen (huizen, appartementen, gronden) is er geen vlakke schenkingstaks voorzien, maar zijn de schenkingsrechten progressief. Toch kan het zin hebben het vastgoedpatrimonium reeds tijdens het leven af te bouwen.

Hier geldt meestal de regel: één per één en op tijd starten.

5.  Denk tijdig aan uw toekomst

Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen, is het btestament. Zo is voor mensen die geen kinderen hebben veelal de volledige nalatenschap beschikbaar en kunnen zij vrij bepalen aan wie hun vermogen zal toekomen.

6.  Zorg eventueel voor een "generatiepact"

Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal iw uw blootje zet. De notaris kan door het inbouwen van diverse clausules in de schenkinsakte of door het opzetten van beheersstructuren er voor zorgen dat u op het geschonkene nog controle, beheer en inkomsten behoudt.

Bepaal zelf wie wat krijgt

Helaas is niemand van ons het eeuwig leven gegund. Vroeg of laat komt iedereen dus wel in aanraking met een erfenis. Wist je dat je zo'n erfenis beter op voorhand goed pland? Zo kan je je erfgenamen een aantal onaangename verrassingen voorkomen. Onze experten zijn uitstekend geplaatst om u vrijblivend het nodige advies hieromtrent te verlenen.

 

 

 

Beleggen in Vastgoed - 4e  pensioenpeiler

Bij Vastgoed of onroerend goed algemeen, denken we aan o.a. kantoren, winkels, woningen, bedrijfspanden.

U kunt direct in onroerend goed beleggen of indirect. In het laatste geval gaat het om onroerend goed belegginsfondsen, zowel beurs- als niet beursgenoteerd.

Direct beleggen in onroerend goed doet u door bijvoorbeeld een tweede woning aan zee, in de ardennen of in het buitenland te kopen. Ook de eigen woning kunt u als een directe belegging in onroerend goed zien.

De financiering van direct onroerend goed kan gebeuren met eigen vermogen. Vaak is de bank graag bereid om ook een deel van de aankoopsom van het onroerend goed te financieren. Dit zorgt voor een hefboom waardoor u het gebruik van uw eigen vermogen optimailiseert. We dienen er natuurlijk rekening mee te houden dat u extra risico neemt.

Miximmo Vastgoed Experten zorgen ervoor dat u op een verantwoorde en transparante wijze inzicht krijgt in de (on) mogelijkheden van onroerend goed in uw persoonlijke financiële situatie.

Een eigen woning is de 4e pensioenpeiler.

Verkoopsdossier opstarten

Na ondertekening van de opdracht wordt er uitvoerige beschrijving gemaakt van uw eigendom. Een grondplan wordt getekend en alle kamers worden opgemeten.

Een professionele fotoshoot door een fotograaf een foto reportage laten maken van uw eigendom kost u niets. De foto's worden zodanig professioneel genomen, zeker niet bewerkt met photoshop, dat het een aantrekkingspool moeten zijn voor kandidaat-kopers. Het aantrekken van kandidaat-kopers is een must, zeer goede foto's zorgen hiervoor. Eens de kandidaat-koper uw eigendom zal bezichtigen ontdekt hij de echtheid van de foto's en zal dit zeker respect vol vinden dat  en ontdekken dat de woning in het echt er nog beter uitziet. Een goede realistische echte foto geeft het pand weer op een realistische aantrekkelijke manier.

Een eventueel styling-advies kan aan de orde zijn. Dit bespreken we met u uitgebreid.

Vereiste documenten bij verkoop;

Voor ons administratief dossier hebben we volgende documenten nodig: U levert ons deze documenten of we vragen ze op bij de gemeentelijke instanties.

  1. Identiteitsgegevens van alle verkopers.
  2. Of de statuten van de vennootschap, volmacht van de gedelegeerd bestuurder.
  3. Naam van uw notaris
  4. Kopie van de eigendomstitel.
  5. Gegevens van de syndicus van het gebouw (indien van toepassing).
  6. Basisakte en huishoudelijk reglement van het gebouw (indien van toepassing).
  7. Plannen en/of bouwtekeningen (indien beschikbaar).
  8. Post-interventiedossier (indien van toepassing).

Bij de notaris vragen wij, met uw toestemming, volgende documenten op: 

  • Kadastrale legger.
  • Kadastraal plan.
  • Bodemattest.
  • Stedenbouwkundige inlichtingen.

Verplichte documenten van controle organisaties, wij doen het nodige:

  • EPC - energieprestatiecertificaat.
  • Attest elektrische keuring voor verkoop.
  • Conformiteisattest stookolietank (indien van toepassing).
  • Attest aardgasverwarmingsinstalatie (indien van toepassing).

Uniek formule van Miximmo

De vastgoedmarkt beweegt constant. In deze dynamische wereld gaan creativiteit, juridische kennis, vernieuwing en conforme marktkennis hand in hand.

Met kennis van zaken, een duidelijke visie en een klantvriendelijke aanpak is Miximmo Immobiliën al jaren een vaste waarde in de sector.

dat het een gespecialiseerd vastgoedkantoor is wist u al, maar dat er een hemelsbreed verschil is tussen vastgoedkantoren en vastgoedmakelaars, wist u misschien niet. Daarom als u voor een erkende Vastgoed Expert kiest, kies dan voor een gespecialiseerd vastgoedkantoor met persoonlijke service, pas dan bent u geen nummer en zult persoonlijk bediend worden op al uw wensen.

 • Uniek aan Miximmo zijn de gediplomeerde en erkende Vastgoed Experten die elke vorm van expertise en deskundigheid mogen beheren in hun vakgebied vastgoed.
 • Miximmo zorgt ervoor dat U juridisch en fiscaal begeleid wordt.
 • De ervaring van Miximmo in alle soorten vastgoed transacties is een unieke levenservaring van deskundigheid.
 • Miximmo Experten kunnen u coachen, begeleiden naar de zoektocht van uw droomwoning. deze service wordt u gratis aangeboden als klant.
 • De expertise van een energiepretatiecertificaat, EPC, wordt in eigen beheer opgemaakt door erkende energiedeskundigen en wordt u gratis aangeboden bij de geraliseerde verkoop van uw woning.
 • Idem voor de elektriciteiskeuring
 • Een tal van referenties, tevreden klanten vind u op onze website.

Voor meer info of een bezoek van één van onze Vastgoed Experten, gratis en vrijblijvend contacteer het kantoor.

Laat ons iets weten, en we maken er een prachtige samenwerking van.

Schenken

Iemand een steuntje in de rug geven...
1.  Hoe kan u iemand iets schenken?

Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u dit doen met een minimum aan formaliteiten en kosten. Dit kan namelijk via een handgift (0%). U kan steeds bij onze experten terecht om precie te vernemen hoe u dit bsst aanpakt.

Wilt u daarentegen een huis, een appartement of een grond schenken, dan moet u naar de notaris die deze gift zal vastleggen in een akte.

2.  Mag u zomaar wegschenken wat u wil? Aan wie u wil?

Neen, de wet bepaalt dat een deel van de nalatenschap voor bepaalde erfgenamen wordt voorbehouden: de overlevende echtgenoot, de afstammelingen en eventueel de ouders. Zij kunnen bij uw overlijden hun deel opeisen.

In die gevallen mag u dus slechts een beperkt gedeelte van uw bezittingen wegschenken. Zijn er geen voorbehouden erfgenamen, dan mag u schenken wat en aan wie u wil.

3.  Schenken: een vorm van erfenisplanning

Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen de erfgenamen te verdelen. Zo kan u de verstandhouding in uw familie verzekeren en het risico van twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent.

Schenken biedt u ook de megelijkheid om uw erfgenamen successierechten te laten uitsparen.

Dit omdat u in Vlaanderen kan genieten van het voordelig belastingtarief van schenkingen van roerende goederen (3% of 7%). Ook omdat ingevolge schenking er minder te erven valt waardoor het successierecht op een kleiner vermogen wordt berekend.

4.  Eens gegeven... altijd gegeven?

Gegeven blijft gegeven. Op een schenking kan men in principe niet terugkomen, behalve tussen echtgenoten. Zij kunnen nog steeds van gedachten veranderen.

U kan ook een aantal voorwaarden inbouwen of de schenking beperken. Zo kan u het gebruik en genot van de geschonken woning behouden en ze levenslang blijven bewonen of verhuren. Voor iedereen kan een schenking op maat worden uitgewerkt.

 

Meldingsplicht, geen bouwvergunning meer nodig voor...

Wie een veranda, garage of een duiventil wil plaatsen hoeft daar vanaf heden, normaal gezien geen bouwvergunning meer voor aan te vragene. Het volstaat dan om het eenvoudigweg aangetekend te melden bij de gemeente. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Nu zijn er twee categorieën werken:
   1. Vrijgestelde
   2. Vergunningsplichtige

Met de "meldingsplicht" wordt een nieuwe categorie ingevoerd die de administratieve last bij het oprichten van bepaalde bouwwerken moeten verlichten.

De meldingsplicht zal onder meer gelden voor serres, carports en tuinhuisjes met een maximale oppervlakte van 50 m². De bouwwerken moger niet hoger zijn dan 3,5 meter en moeten minstens 3 meter van de perceelgrens staan.

In de praktijk komt het erop neer dat het bouwwerk gemeld moet worden bij de gemeente (aangetekend). Komt er binnen de 20 dagen geen nieuws van eventueel verzet van het schepencollege, dankan de aanvrager starten met de werken.

Vraag raad bij Miximmo experten

Syndicus, de verkoop van een appartement? Verplichtingen

Documenten op te vragen bij de syndicus, de pre contractuele informatieplicht.
   1. Het bedrag van het werkkapitaal en het bedrag van het reservekapitaal.
   2. Het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen.
   3. De toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten.
   4. In voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechterlijke procedures in verband met de mede-eigendom.
   5. De notulen van de gewone en buitengwone algemene vergaderingen van de laatste drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de laatste twee jaar.
   6. Een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) werd goedgekeurd.
En informatie betreffende:
   • Bestaan er verder nog bijzondere zaken, waarop ik de koper dien te wijzen, die voor hem van belang kunnen zijn!
   • Worden of werden er bij uw weten vervuilende activiteiten uitgeoefend op het terrein van het appartementsgebouw?
   • Meent u dat de bodem van het terrein van het appartementsgebouw vervuild is door activiteiten van één der mede-eigenaars?
   • Werden er beslissingen genomen door de algemene vergadering die in een aanvullende en/of wijzigende basisakte werden vastgesteld?
Wij vragen al deze documenten op,  zo voldoet u aan de wettelijke verplichting

TIPS: ZO DOE JE HET BEST

Algemene staat van de woning

EERSTE INDRUK

 • een propere en nette inkom
 • een bel die werkt
 • een schitterende inkomdeur, (klopper brievenbus, enz...)

ALGEMENE STAAT

 • deuren sluiten/openen zonder problemen?
 • deurklinken vastzetten
 • ruiten kuisen - gebroken ruiten herstellen
 • beschadigingen herstellen
 • kapotte lampen vervangen
 • kapotte vloertegels vervangen
 • lekken herstellen

Een kleine investering in tijd en geld, zal uw eigendom beter doen verkopen.

De buitenkant van de woning

EEN BETER UITZICHT

 • het gazon maaien
 • struiken en hagen snoeien
 • onkruid wieden
 • verwijder "kleine ongemakken" van de huisdieren
 • verwijder dorre blareren
 • herstel de aflopen
 • geeft het houtwerk een likje verf

MAAK MEER RUIMTE

 • verwijder zo veel mogelijk uit de hal en de trapzaal
 • verwijder overtollige en (te zware) meubelen
 • orden kasten, schuiven en rekken
 • breng de keuken op orde
 • zorg ervoor dat de toiletten onberispelijk zijn
 • zijn de kinderkamers schoon en opgeruimd?
 • is het speelgoed netjes opgeborgen?
 • is de vuile was weggeborgen?
 • zijn de kelder, de zolder, de garage gemakkelijk toegankelijk, opgeruimd en schoon?

Interieur van de woning

KLEINE DETAILS

 • reinig de tapijten
 • geef een goede beurt aan douche, lavabo's en bad
 • verlucht de badkamer en ruim ze op
 • reinig de open haard
 • maak de koelkast, oven kookplaat, dampkap en afwasbak proper

CREÊER BIJ BEZICHTIGING EEN ATMOSFEER "OM TE KOPEN"

 • hou u op de achtergrond
 • doe de sfeerverlichting aan
 • doe de open haard aan (in de winter)
 • open rolluiken en gordijnen
 • zet zachte muziek op
 • doe de hond buiten

Deze tips zijn een belangrijk hulpmiddel bij de verkoop van uw woning. Het geeft de koper geen reden om te negotiëren over de prijs.

 

Woning in uw vennootschap

Nog voordelig of niet met de nieuwe begrotingsmaatregelen?

Met deze info kunt u de fiscale gevolgen van de nieuwe begrotingsmaatregelen van Di Rupo I over een privéwoning wel/niet in een vennootschap correct inschatten. Het geeft u een antwoord op vragen over de woning in uw vennootschap en over een toekomstige aankoop van een woning.

Zo kunt u met kennis van zaken beslissen: of een woning kopen via uw vennootschap fiscaal nog de goede keuze is; of u uw woning in uw vennootschap houdt of er beter uithaalt. Wat vroeger een fiscaal voordelige oplossing was, moet u nu opnieuw in vraag stellen:  Waarom zou u de woning uit uw vennootschap halen?  Waarom zou u de woning in uw vennootschap laten? Hoe haalt u de woning uit uw vennootschap? Waarmee moet u rekening houden?  Hoeveel kost het om de woning uit uw vennootschap te halen? Op deze belangrijke vragen vindt u een antwoord in dit dossier. Zo kunt u de fiscale gevolgen van de nieuwe begrotingsmaatregelen inschatten en kiest u met kennis van zaken ook in de toekomst de fiscaal optimale weg voor uw situatie.

Voor wie?

Iedere zelfstandige ondernemer die zijn woning via zijn vennootschap kocht of overweegt om dit te doen.

Hoe doe ik het?
1.  Uw woning zit in uw vennootschap

1.1  Uw woning uit uw vennootschap halen!

1.2  Hoe zit uw woning in uw vennootschap?

1.3  Hoe heeft u uw vennootschap verworven?

    • Volle eigendom
    • Mede-eigendom
    • Vruchtgebruik
    • Opstal
    • Erfpacht

1.4  Waarom zou u uw woning uit de vennootschap willen halen?

    • Uw situatie is veranderd of zal binnekort veranderen
    • Uws woning in uw vennootschap kost u steeds meer aan belastingen
    • De woning privé hebben heeft fiscale voordelen
    • Waarom zou u de woning in uw vennootschap laten!

1.5  Hoe haalt u de woning uit uw vennootschap?

    • Afhankelijk van "hoe" de woning in wuw vennootschap zit
    • U koopt de woning van uw vennootschap
    • U treedt uit onverdeeldheid
    • U beëindigt vervroegd het vruchtgebruik, het opstalrecht of de erfpacht
    • U haalt de woning uit uw vennootschap in de vorm van een kapitaalvermindering
    • U haalt de woning uit uw vennootschap in de vorm van een dividend
    • U vereffent uw vennootcshap

1.6  Waarmee rekening houden als u de woning uit uw vennootschap haalt?

    • Juridische aspecten
    • Fiscale aspecten

1.7  Hoeveel kost het u?

    • U koopt de woning van uw vennootschap
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
    • U treedt uit onverdeeldheid
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
    • U beëindigd vervroegt vruchtgebruik, opstalrecht of erfpacht
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
    • U haalt de woning uit uw vennootschap als kapitaalsvermindering
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
    • U haalt de woning uit uw vennootschap als dividend
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
    • U vereffent uw vennootschap
     • Inkomstenbelasting
     • Registratierechten
Voor meer info contacteer onze Miximmo experten,
info@miximmo.be     of     0475 260 600

 

 

 

 

 

Het energieprestatiecertificaat (EPC): een verplichting voor eenieder

In Vlaanderen is het verplicht te beschikken over een EPC bij het aanbieden van een onroerend goed vooraleer publiciteit kan worden gemaakt. Het Vlaamse energieagentschap (VEA) controleert continu of het aanwezig is.

Op niet naleving van EPC regelgeving staan boetes tot € 5.000.

Sinds 1 november 2008 moet er bij te koop aanbieden van een woning, appartement, studio, enz... een EPC voor handen zijn. Vanaf 1 januari 2009 is die verplichting ook van kracht voor het te huur aanbieden van dergelijke gebouwen.

Het effiënt gebruik of verbruik van energie wordt steeds belangrijker in onze hedendaagse samenleving. Via de EPC-regelgeving kan een kandidaat-koper of -huurder worden geïnformeerd over de "energiezuinigheid" van de woning en kan hij dit mee in rekening brengen bij het kiezen van zijn nieuwe woning. Onze Vastgoed Experten zorgen voor dit belangrijk certificaat, een zeer enrgiezuinige woning verkoopt immers beter.

Derhalve moet het EPC aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Zodra een bord te koop of te huur aan de woning wordt geplaatst of vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld via een website, een makelaar, een streekkrant, een notariskrant, enz... moet het EPC dus beschikbaar zijn voor eenieder die erom vraagt.

Het EPC moet niet alleen aanwezig zijn vóór de ondertekening van een compromis af akte, in de notariële akte wordt tevens een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Bij effectieve verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper.

De notaris heeft meldingplicht aan het Vlaams energieagentschap (VEA) indien geen EPC aanwezig is, de boete die kan oplopen tot € 5.000 zal dan ten laste van de verkopende partij zijn.

Ingeval het een huur betreft moet de eigenaar-verhuurder een EPC kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangst de huurder een kopie van het EPC. Het EPC zal zelfs moeten bijgevoegd worden bij de huurovereenkomst die ten registratie zal aangeboden nworden. De controles hierop spreken voor zich.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, mevrouw Freya Van den Bossche, heeft in samenwerking met VEA aangekondigd een grootscheepse controle te organiseren in verband met de naleving van de hierboven gestelde regelgeving.

U bent dus gewaarschuwd!

Bron: Vlaams Energie agentschap (VEA).

Publiciteit voor mijn eigendom?

Een doelstelling bereiken, daar gaan we voor. Heel precies wordt de piste wie is mijn doelpubliek onderzocht, dan pas zullen we met zorg de nodige acties ondernemen om uw eigendom onder de aandacht te brengen, "we zetten uw eigendom in de kijker". Uiteraard zal uw eigendom terug te vinden zijn op onze website, maar evenals de meest gekende websites in België en Nederland. In onze alliantie zetten al onze collega's uw pand in verf, zodoende is ver gaande zichtbaarheid doeltreffend en onze doelstelling is daarmee bereikt. Daarnaast kan, in overleg met de makelaar in Nederland gepubliceerd worden.

Wij zullen regelmatig maar selectief in de geschreven pers adverteren (afhankelijk van de ligging van uw eigendom) en we zullen, met uw toestemming, een op maat gemaakt persoonlijk bord aan/bij uw eigendom plaatsen.

Ieder voorjaar organiseren wij met het volledige alliantie netwerk een Open Huizen Route. Geïntresseerden kunnen dan zonder afspraak de eigendommen die hieraan deelnemen bezoeken.

De grootste troef van onze organisatie is echter ons uitgebreide aanvragers bestand/klantenbestand dat meer dan 28 jaar is opgebouwd. We zullen geïntresseerden die bij ons staan ingeschreven als "zoekend" via een gerichte mailing op de brengen van de verkoop van uw eigedom.

Deze mailing wordt nadien telefonisch opgevolgd om de interesse te peilen. daarnaast zullen wij de zeer actieve contacten van de kantoren in ons netwerk telefonisch benaderen om uw pand voor te stellen. Dit gebeurt maandelijks.

Miximmo de koploper in reclame voor uw eigendom

TIPS: ZO DOE JE HET BEST

Algemene staat van de woning

EERSTE INDRUK

 • een propere en nette inkom
 • een bel die werkt
 • een schitterende inkomdeur, (klopper brievenbus, enz...)

ALGEMENE STAAT

 • deuren sluiten/openen zonder problemen?
 • deurklinken vastzetten
 • ruiten kuisen - gebroken ruiten herstellen
 • beschadigingen herstellen
 • kapotte lampen vervangen
 • kapotte vloertegels vervangen
 • lekken herstellen

Een kleine investering in tijd en geld, zal uw eigendom beter doen verkopen.

De buitenkant van de woning

EEN BETER UITZICHT

 • het gazon maaien
 • struiken en hagen snoeien
 • onkruid wieden
 • verwijder "kleine ongemakken" van de huisdieren
 • verwijder dorre blareren
 • herstel de aflopen
 • geeft het houtwerk een likje verf

MAAK MEER RUIMTE

 • verwijder zo veel mogelijk uit de hal en de trapzaal
 • verwijder overtollige en (te zware) meubelen
 • orden kasten, schuiven en rekken
 • breng de keuken op orde
 • zorg ervoor dat de toiletten onberispelijk zijn
 • zijn de kinderkamers schoon en opgeruimd?
 • is het speelgoed netjes opgeborgen?
 • is de vuile was weggeborgen?
 • zijn de kelder, de zolder, de garage gemakkelijk toegankelijk, opgeruimd en schoon?

Interieur van de woning

KLEINE DETAILS

 • reinig de tapijten
 • geef een goede beurt aan douche, lavabo's en bad
 • verlucht de badkamer en ruim ze op
 • reinig de open haard
 • maak de koelkast, oven kookplaat, dampkap en afwasbak proper

CREÊER BIJ BEZICHTIGING EEN ATMOSFEER "OM TE KOPEN"

 • hou u op de achtergrond
 • doe de sfeerverlichting aan
 • doe de open haard aan (in de winter)
 • open rolluiken en gordijnen
 • zet zachte muziek op
 • doe de hond buiten

Deze tips zijn een belangrijk hulpmiddel bij de verkoop van uw woning. Het geeft de koper geen reden om te negotiëren over de prijs.

 

Voor onroerende goederen (bv. een huis, een appartement of een stuk grond) ligt schenken een stuk moeilijker dan voor roerende goederen. In dit themadossier bespreken we de mogelijkheden van deze populaire manier om aan successieplanning te doen en zo successierechten te vermijden.

   • Vooraf schenken
   • Schenken in schijfjes
   • Enkel de naakte eigendom schenken (in schijfjes)
   • Gesplitste aankoop
   • Aankoop van een onroerend goed voor 1%
   • Verhuizen naar een duurder buitenverblijf
   • Technieken van teruggeefschenking
Voor wie?

Iedereen die snel en to-the-point wil nagaan hoe hij optimaal onroerend goed kan schenken

1.  Successieplaaning - Onroerend goed, hoe doe ik het?
   • Onroerend is niet hetzelfde als roerend
   • Hoge en progressieve successierechten
   • Hoge en progressieve schenkingsrechten
   • Verschillende efficiënte technieken
2.  Vooraf schenken
   • De techniek
   • Voor wie is dit interessant?
3.  Schenken in schijfjes
   • De techniek
   • Voor wie is dit interessant?
4.  Enkel de naakte eigendom schenken (in schijfjes)
   • De techniek
   • Voor wie is dit interessant?
5.  Gesplitste aankoop
   • De techniek
   • Praktijkproblemen bij een geplitste aankoop
   • Voor wie is dit interessant?
6.  Aankoop van een onroerend goed voor 2,5%
   • De techniek
   • Aandachtspunten
   • Voor wie is dit interessant?
7.  Verhuizen naar een duurder buitenverblijf
   • De techniek
   • Voor wie is dit interessant?
8.  Techniek van de teruggeef schenking
   • De techniek
   • Voor wie is dit interessant?
Voor meer info contacteer onze Miximmo Experten
info@miximmo.be     of     0475 260 600

 

Is een waardebepaling hetzelfde als een taxatierapport?

Een taxatierapport is een officieel document dat alleen door erkende Vastgoed Expert/taxateur kan worden opgesteld.

Een precieze taxatie geeft u zekerheid en is een waardevol document voor de verkoop van uw eigendom. Indien de koper een lening nodig heeft zal dit document kunnen voorgelegd worden aan de bank, waardoor hij binnen zeer korte tijd weet of zijn lening is goedgekeurd. Onnodig te melden dat hierdoor een snelle verkoop zekerheid biedt.

Miximmo experten maken voor u gratis deze taxatie raporten
Een waardevol document dat de verkoop van uw woning versnelt

Bezichtigingen

Aanvragen voor een bezichtiging van uw eigendom worden op onze kantoren afgehandeld en ingeboekt in de agenda na eerst contact te hebben genomen met u als eigenaar. U kunt ons een sleutel van uw eigendom toevertrouwen zodat wij zonder uw aanwezigheid ter plaatse kunnen gaan of we sluiten de afspraken met u kort zodat u zelf hierbij aanwezig kunt zijn.

Na iedere bezichting brengen we u op de hoogte van het verloop van het bezoek en zullen we directe feedback geven over de eventuele reacties van de bezoekers.

Wij houden en brengen u steeds onmiddellijk op de hoogte.

TIPS: ZO DOE JE HET BEST

Algemene staat van de woning

 

EERSTE INDRUK

 • een propere en nette inkom
 • een bel die werkt
 • een schitterende inkomdeur, (klopper brievenbus, enz...)

ALGEMENE STAAT

 • deuren sluiten/openen zonder problemen?
 • deurklinken vastzetten
 • ruiten kuisen - gebroken ruiten herstellen
 • beschadigingen herstellen
 • kapotte lampen vervangen
 • kapotte vloertegels vervangen
 • lekken herstellen

Een kleine investering in tijd en geld, zal uw eigendom beter doen verkopen.

De buitenkant van de woning

EEN BETER UITZICHT

 • het gazon maaien
 • struiken en hagen snoeien
 • onkruid wieden
 • verwijder "kleine ongemakken" van de huisdieren
 • verwijder dorre blareren
 • herstel de aflopen
 • geeft het houtwerk een likje verf

MAAK MEER RUIMTE

 • verwijder zo veel mogelijk uit de hal en de trapzaal
 • verwijder overtollige en (te zware) meubelen
 • orden kasten, schuiven en rekken
 • breng de keuken op orde
 • zorg ervoor dat de toiletten onberispelijk zijn
 • zijn de kinderkamers schoon en opgeruimd?
 • is het speelgoed netjes opgeborgen?
 • is de vuile was weggeborgen?
 • zijn de kelder, de zolder, de garage gemakkelijk toegankelijk, opgeruimd en schoon?

Interieur van de woning

KLEINE DETAILS

 • reinig de tapijten
 • geef een goede beurt aan douche, lavabo's en bad
 • verlucht de badkamer en ruim ze op
 • reinig de open haard
 • maak de koelkast, oven kookplaat, dampkap en afwasbak proper

CREÊER BIJ BEZICHTIGING EEN ATMOSFEER "OM TE KOPEN"

 • hou u op de achtergrond
 • doe de sfeerverlichting aan
 • doe de open haard aan (in de winter)
 • open rolluiken en gordijnen
 • zet zachte muziek op
 • doe de hond buiten

Deze tips zijn een belangrijk hulpmiddel bij de verkoop van uw woning. Het geeft de koper geen reden om te negotiëren over de prijs.

 

Uw huurder eruit, vragen de buren...

Onlangs werd er een huurder op straat gezet omdat die te veel hinder veroorzaakte voor de buren.

Kunt u dat als verhuurder in het voorkomende geval ook?

1.  U verhuurt aan de familie flodder

Het zal u maar overkomen... U verhuurt een huis of een appartement aan een familie. U heeft er op zich geen problemen mee. De huur wordt immers elke maand stipt betaald.

2.  De buren klagen steen en been

Van de buren krijgt u echter om de haverklap klachten over burenruzies, over lawaaihinder en/of over geurhinder van het afval dat in en om het huis ligt. De buren hebben zelfs massaal een petitie ondertekend waarin ze eisen dat u die huurder uit uw huis of appartement zet.

3.  Ruzie met de buren, dus eruit?

In principe niet. Op zich is het niet aan u, als verhuurder, om tussen te komen in burenruzies. Als de buren klachten hebben, moeten ze zich in eerste instantie tot de politie wenden en/of eventueel zelf aan de rechter vragen om uw huurder te verplichten om de burenhinder te stoppen. Of dat veel zal uithalen...

4.  Let op!

Burenhinder is voor u op zich geen goede reden om op eigen houtje de huur te beëindigen. Doet u dat toch, dan riskeert u om een forse vergoeding te moeten betalen. Niet overhaast te werk gaan dus...

5.  Wat kunt u wel doen?

Een huurder moet zich natuurlijk ook naar u toe aan bepaalde regels houden. Als de huurachterstallen oplopen, kunt u uiteraard wél in actie schieten. Als de huur echter wel betaald wordt, moet u het over een andere boeg gooien.

6.  Geen "goede huisvader"

Blijkt uit de klachten dat de huurder uw huis of uw appartement niet als een ‘goede huisvader’ beheert (hij heeft er bv. een vuilnisbelt van gemaakt), dan zou u bv. naar de vrederechter kunnen stappen. Vindt die dat uw huurder inderdaad zwaar tekort schiet, dan beslist hij mogelijk om de huur te beëindigen en om u de toestemming te geven om de huurder uit uw pand te zetten.

7.  Eerste afspraken maken.

Dat helpt uw zaak in principe sneller vooruit. Probeer eerst om met uw huurder (op papier!) afspraken te maken (bv. alle huisvuil opruimen tegen het einde van de maand). Houdt de huurder zich daar niet aan en blijkt bovendien dat ook de andere acties van de buren niets uithaalden, dan zal het voor de rechter wel meteen duidelijk zijn dat er manifeste onwil in het spel is en dat verder uitstel overbodig is.

Burenhinder is voor u op zich geen goede reden om de huurder uit uw pand te zetten. Dat laatste kan in principe wel als u voor de Vrederechter hard kunt maken dat uw huurder zich niet als een goede huisvader gedraagt.

Miximoo deelt kennis - Miximmo helpt u met zulke problemen

Elektriciteitskeuring

Bij de verkoop van uw eigendom moet u als verkoper verplicht een keuringsattest van uw elektrische installatie kunnen voorleggen.

Het verslag, dat door een onafhankelijk keuringsorganisme moet worden opgesteld, mag zowel positief als negatief zijn.

Als dit verslag vermeldt dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van AREI, dan mag de woning toch verkocht worden.

Dit is echter niet het geval als de verkoper geen attest kan voorleggen.

Miximmo zorgt voor deze elektrische keuring.

Waarop wordt de waarde van mijn pand gebasseerd?

De Hoofdparameters voor een waardebepaling zijn;
   • Ligging
   • Grootte van het perceel
   • Luxueuze of bescheiden woning
   • Constructie
   • Vetusteit
Meer info op ons kantoor of maak een afspraak 0475 260 600

Hoe biedt u op een huis?

Een bod uitbrengen op een huis is een erg delicate oefening. Als het bod eenmaal aanvaard is, is er geen weg terug. Hoe gaat u te werk als bieder os verkoper van een huis of een appartement?

Zelfs een kort sms-je kan beschouwd worden als een geldig bod op een huis, oordeelde de rechtbank van Gent. Bieden op een huis is verre van vrijblijvend, noch voor de bieder, noch voor de verkoper. En daarover bestaat nogal wat verwarring, zoals blijkt uit de getuigenissen die Miximmo bereiken.

Nog te vaak wordt gedacht dat een bod vrijblijvend is. Dat bieders zomaar op kunnen terugkomen. Niets is minder waar. Aanvaardt de verkoper het bod, dan is de koopr gesloten. Want er is een akkoord over de prijs en het goed. Tenzij beide partijen akkoord gaan om de overeenkomst te verbreken, kan geen van beide partijen nog terug. Dat is ook niet het geval als er geen voorschot betaald is. We weerleggen enkele hardnekkige misverstanden en beantwoorden we prangende vragen

  • Ik bied de vraagprijs. De koop is dan automatisch gesloten
  • Als de verkoper meerdere biedingen ontvangt, moet hij verkopen aan de eerst biedende
  • Ontvangt de verkoper meerdere biedingen, dan moet hij verkopen aan de hoogstbiedende
  • Ik heb een bod uitgebracht. Maar na een nachtje slapen heb ik me bedacht. Kan ik het bod intrekken?
  • Ik heb een bod aanvaard, maar nu duikt een andere kandidaat-koper op die bereid is meer te bieden. Kan dat?
  • Ik heb meerder biedingen ontvangen. Mag ik daar gebruik van maken om de prijs op te drijven?
 • Miximmo Experts geven u een correct antwoord op al deze vragen, laat u niet verassen!

9 TIPS van Miximmo

  1. Ga eerst na welk bedrag u kunt lenen
  2. Zet uw bod op papier
  3. Beperk uw bod in de tijd door te vermelden 'bod geldig tot XX/XX/XX
  4. Denk na voor u iets tekent, lees wat er staat
  5. Laat opschortende voorwaarden opnemen in het bod, zoals het verkrijgen van een woonkrediet
  6. Neem de punten die voor u essentieel zijn, al op in het bod
  7. Betaalt u een voorschot, laat dat dan storten op een derden rekening bij de makelaar
  8. Weet dat een bod niet vrijblijvend is. Eens een bod aanvaard is, is de koop gesloten
  9. Breng pas een bod uit als u 100 procent zeker bent. Twijfelt u? Neem dan een optie

Standaard formulier bij Miximmo te verkrijgen

Zodra een van de geïnteresseerden een, bij voorkeur, schriftelijk, een bieding heeft gedaan zullen wij u contacteren om de onderhandelingen te starten. Wij zullen u daarbij adviseren om de bieding tot een positief resultaat te brengen.I

Uw huurder eruit, vragen de buren...!

Onlangs werd er een huurder op straat gezet omdat die te veel hinder veroorzaakte voor de buren. Kunt u dat als verhuurder in voorkomend geval ook?

Komt dit u bekent voor:

  • U verhuurt aan de familie Flodder, het zal u maar overkomen
  • De buren klagen steen en been
  • Ruzie met de buren, dus eruit?
  • Wat kunt u wel doen?
  • Geen goede huisvader
  • Eerst afspraken maken

Burenhinder is voor u geen goede reden om de huurder uit uw pand te zetten. Dat laatste kan in principe wel als u voor de Vrederechter hard kunt maken dat uw huurder zich niet als een goede huisvader gedraagt.

MIXIMMO helpt en deelt kennis - Gratis advies

U kunt een pand tegen een zacht prijsje kopen.

Kan de verkoper achteraf moeilijk doen? De rechter had daar onlangs een klare kijk op…
1.  Toch vrij om de prijs te bepalen?

Dat is inderdaad zo. De eigenaar van een onroerend goed is vrij om te vragen wat hij wil, zolang hij maar een koper vindt die bereid is om die prijs te betalen.

2.  Onder de prijs gekocht?

Als koper kunt u mogelijk uw voordeel doen als de eigenaar onder druk staat om zijn pand snel te verkopen, bv. omdat hij dringend geld nodig heeft.

3.  De fiscus kan moeilijk doen.

Wijkt de prijs die u met de verkoper afsprak te fel af van de werkelijke verkoopwaarde, dan riskeert u inderdaad dat de ontvanger van de registratierechten reclameert.

4.  Let op!

Er is bij de fiscus een speciale cel actief die op zoek gaat naar zulke tekortschattingen bij verkopen (en schenkingen) en dan ook zorgt voor een degelijk dossier met de schatting van de verkoopwaarde.

5.  Achteraf registratierechten bijbetalen.

Betaalde u als koper in eerste instantie registratierechten op de verkoopprijs, dan moet u in zo’n geval nadien registratierechten bijbetalen op het ‘tekort’ én betaalt u een boete, nl. (minimaal) 10% op de bijkomend te betalen rechten.

6.  Tip.

U kunt dit oplossen door in of onderaan de notariële akte een verklaring ‘pro fisco’ toe te voegen, waarin u en de verkoper bevestigen dat de verkoopwaarde hoger ligt dan de prijs die u overeengekomen bent.

7.  Tip in de tip

Die verklaring hoeft nog niet in het verkoopcompromis te staan. Bij het sluiten van de deal hoeft u de verkoper er m.a.w. nog niet op te wijzen dat er voor hem eigenlijk meer in zat.

Kan de verkoper achteraf ook een meerprijs eisen?

Een verkoper die lucht kreeg van de eis tot bijbetaling van registratierechten meende alvast van wel. Hij werd echter door de rechter op zijn plaats gezet.

8.  De koop zelf in vraag stellen?

Ook daar zal in principe geen reden voor zijn, zo liet de rechter verstaan. Het is zeer uitzonderlijk dat de verkoper de koop achteraf ongedaan kan laten maken omdat hij zijn onroerend goed te goedkoop verkocht heeft, nl. alleen als het verkocht werd tegen minder dan 5/12 van de prijs. Dat de registratierechten de werkelijke waarde bv. 20% hoger inschatten dan de overeengekomen prijs, volstaat dus allerminst (Luik, 9 januari 2012).

De verkoper die ‘te goedkoop’ verkocht, kan achteraf niet moeilijk doen, zo besliste de rechter. Laat in dat geval wel een verklaring ‘pro fisco’ in de akte zetten om geen registratierechten en boete te moeten bijbetalen.

Miximmo deelt kennis voor onze klanten 

 

Het energieprestatiecertificaat of afgekort EPC

Vandaag dienen woningen en appartementen welke te koop of te huur worden aangeboden, te beschikken over een energieprestatiecertificaat, afgekort EPC attest. Dit certificaat geeft een kengetal, (energiewaarde op energiezuinigheid) weer zodat potentiële kopers woningen op hun energetische kwaliteiten kunnen beoordelen. Tevens geeft dit certificaat aanbevelingen hoe er beter geïsoleerd kan worden.

Onze Vastgoed Experten zijn ook erkende energiedeskundigen en geven de kandidaat- kopers goed info hier omtrent.

OPGELET: Dit is een wettelijke verplichting. Indien geen EPC aanwezig bij de notaris, geen notariële akte. De info op dit certificaat kan tot 12 bladzijden info zijn, dus zeer belangrijk naar koper of huurder.

Zodra een eigendom te koop of te huur gesteld wordt dient dit attest aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, loopt u als eigenaar de kans op een boete tussen de € 500 en € 5.000.

Miximmo Vastgoed organiseert dit in een handomdraai voor U,
onze erkende energiedeskundigen lossen dit op.

Is de waarde die wordt bepaald bindend voor de verkoop van mijn pand?

De Vastgoed Experten van MIXIMMO geven een realistische waarde van uw eigendom. De tijd van een grove schatting is voorbij! Geen natte vingerwerk, de kopers zijn niet gek meer. Een goede realistische verkoopprijs wordt immers gestaafd met een zeer goede onderbouwde waardebepaling die kan dienen om een bank te overtuigen. Het begin van alles.

Een gratis en vrijblijvende schatting (waardebepaling) wordt ter plaatse uitgevoerd en uitgebreid besproken met u.

Een professionele kijk op het gebeuren krijgt u erbij, we verkopen immers samen.

Verkoopsovereenkomst opmaken

In overleg met beide partijen en hun respectievelijke notarissen wordt door ons de compromis - aankoop/verkoopbelofte opgemaakt. Hierin staan alle modaliteiten i.v.m. de verkoop van uw woning. Na goedkeuring en/of aanvullingen van alle partijen wordt er een datum voor ondertekening van dit document vastgesteld.

Na ondertekening is dit document bindend, de uiteindelijke overdracht van het eigendom vindt plaats bij ondertekening van de authentieke akte.

Dit is de "voorlopige" verkoop-/aankoopovereenkomst aan de hand waarvan de notaris de uiteindelijke akte opmakkt.

Wat is informatieverplichting?

Wanneer u in gemeenten die beschikken over een goedgekeurd plannen- en verginningenregister onroerende goederen te koop of vvor meer dan negen jaar te huur stelt, gelden er bijzondere informatieverplichtingen voor elke vorm van publiciteit (artikel 142 en 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening ). Wie deze verplichting niet naleeft is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro.

Op de website www.ruimtelijkeordening.be kan u de meest actuele lijst van de betrokken gemeenten raadplegen. 

Is uw gemeente al ontvoogd http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Ontvoogding/Qvs_kopie...

Een advertentie dient de volgende gegevens te bevatten:
  1. Of er voor het goed een stdenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
  3. Of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de decreetsartikelen over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
  4. Of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
  5. Of er een verkavelingsvergunning bestaat

Vruchtgebruik

Onlangs werd er een ruling rond vruchtgebruik gepubliceerd. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het daarbij ook ging over het zgn. fiscaal misbruik...

1.  Welke fiscale constructie wilde men opzetten?

X en Y, twee paramedici, willen het vruchtgebruik van een pand dat zij privé bezitten voor 25 jaar verkopen aan hun bvba Z. Het pand zal grotendeels gebruikt worden voor de groepspraktijk waarin zij actief zijn. Eén verdieping zal verhuurd worden aan particulieren.

2.  Wat vond de Rulingcommissie ervan?

Vooreerst stelde de Rulingcommissie dat de waarde van het vruchtgebruik op correcte wijze bepaald werd. Daardoor was er geen privé belastbaar voordeel te weerhouden bij de vestiging van het vruchtgebruik

3.  Let op!

Op het einde van een vruchtgebruik kan er eventueel wel een privévoordeel weerhouden worden. Dat is zo wanneer de vennootschap kosten gedragen heeft die volgens het gemeen recht voor de blote eigenaar zijn of wanneer ze verbouwingen uitgevoerd heeft die op het einde zonder passende vergoeding naar de blote eigenaar gaan, alsook wanneer het vruchtgebruik vervroegd beëindigd zou worden.

4.  Kosten aftrekbaar?

De kosten van het vruchtgebruik, lees: voornamelijk de afschrijvingen, zijn aftrekbaar omdat het gebouw grotendeels gebruikt zal worden in het kader van het doel van de vennootschap.

5. Antimisbruikbepaling?

De wens om het pand in de bvba onder te brengen voor een termijn die overeenstemt met de geschatte resterende beroepsactieve periode van de zaakvoerders, is voor de Rulingdienst een afdoend niet-fiscaal motief, zodat de nieuwe antimisbruikbepaling niet toegepast kan worden.

6.  Wat moet u onthouden?

Een correct gewaardeerd vruchtgebruik van een (grotendeels) beroepsmatig gebruikt pand, waarbij u niet overdrijft met kosten ten laste van uw vennootschap te leggen, is normaal gezien fiscaal veilig, ook onder de nieuwe zgn. antimisbruikbepaling!

De ruling bevestigt, zoals verwacht, dat een correct gewaardeerd vruchtgebruik geen probleem is. Er moet geen privévoordeel belast worden bij de aanvang, de kosten zijn aftrekbaar en er is geen fiscaal misbruik.

Mixiimo  deelt  kennis 

Stedenbouwkundig attest

Antwerpen en de meeste randgemeenten heebn een goedgekeurd plannen- en vergunningregsiter. Als u een onroerend goed te koop aanbiedt in zo'n gemeente moet u zich houden aan bijzondere informatieverplichtingen voor elke vorm van publiciteit.

Wie deze verplichting niet naleeft is strafbaar!

Vorig jaar werden er reeds 900 PV's uitgeschreven.

Miximmo is op de hoogte van dit decreet en zal u hiering begeleiden zodat u geen risico loopt op een boete.

Wanneer starten we met de verkoop van uw woning

U, als eigenaar, bepaalt wanneer we met de verkoop van uw woning kunnen beginnen.

Een volledig verkoop dossier wordt aangelegd. Alle nodige attesten worden opgevraagd. Het immers van uiterst belang dat de kandidaat-kopers 100% zijn geinformeerd.

Allen met een goed voorbereid verkoop dossier verkopen we aan de beste prijs.

 Voorschot

Het is een algemeen gebruik dat bij de ondertekening van de compromis of aankoop-/verkoopbelofte een voorschot van 10% op de aankoopprijs wordt betaald door de koper. Dit voorschot wordt op de derden rekening geplaatst tot bij de notariële akte. Dit voorschot wordt bij het verlijden van de notariële akte in mindering gebracht op de aankoopprijs. Het voorschot kan betaald worden door storting of door afgifte van een bankcheque/garantie.

MIXIMMO Vastgoed Expert antwoord op al uw vragen

 

Vraagstelling klanten;

1.  Hoe bepaalt u eigenlijk de waarde van mijn woning?

Het is uiteraard meer dan een goede gok, gelukkig maar. Door intensief aanwezig te zijn op de Vastgoedmarkt kunnen we een Vergelijkende Vastgoed analyse maken. Daarmee wordt u woning vergeleken met andere woningen die gelijkaardig zijn. De uiteindelijke verkoopprijs van die panden is van belang en niet de vooropgestelde vraagprijs. Het spreekt voor zich dat hiervoor heel veel data en kennis nodig is. Al de Vastgoed verkopen van de laatste 10 jaar zijn bij ons geregistreerd in een Vastgoeddatabank. Op die manier kunnen we in een handomdraai vergelijkingspunten zoeken. Een volledige opmeting van uw pand laat ons toe een dag waardebepaling te maken die we dan gaan vergelijken met onze Vastgoeddatabank. Tor slot berekend MIXIMMO Experten een optimale vraagprijs en adviseert u op die manier om zo de hoogst mogelijke verkoopprijs te behalen

2.  Doet u iets speciaals om de mensen uit de buurt te laten weten dat mijn woning te koop staat?

Natuurlijk plaatsen wij een opvallend op maat gemaakt Te Koop-Bord met foto's en opvallende lichtgevende letters (in het donker). De lokale media en internet. Wij zorgen voor een buurt mailing, een extra toets om uw pand in de verf te zetten, zo weten uw buurtbewoners al eerste dat uw woning te koop staat en kunnen ze dit doorgeven aan hun vrienden en kennissen.

3.  Hoe zorgt u ervoor dat alleen geïntresseerde kandidaten mijn woning bezichtigen?

Een eerste screenen bestaat erin dat er gepubliceerd wordt met een mobiel nummer. Onze Vastgoedexperten staan zo rechtstreeks in contact met een kandidaat-koper die onmiddellijk aan een vraagstelling begint. Onze Experten kunnen hierdoor rechtstreeks een antwoordt geven en een afspraak vastleggen. Dit noemen we een natuurlijke screenen. Onze ervaring leert ons dat hierdoor alleen kandidaat-kopers naar uw woning komen kijken en geen nieuwsgierigen. De kans tot verkopen is zo optimaal.

4.  Is dat enkel via immo-sites?

Naast de bekende websites hebben we natuurlijk ook de websites van groep Miximmo alliantie, een site met zo'n 10.000 bezoekers per week. Onze campagne is daar niet vreemd aan, en als we weten dat er via zo'n open huizen dag maar liefst 25% van onze woningen verkocht worden. Een belangrijke inspanning van Miximmo, indien u dit wenst.

5.  Hoe organiseert u de bezoeken?

We proberen de bezoeken te concentreren op bepaalde dagen die we vooraf gesproken hebben met u. Lukt dat niet contacteren we u eerst of de datum die de kandidaat-koper wenst wel past voor u. Zo vermijden we nodeloze bezoeken. Wij hebben bij MIXIMMO een pak technieken in huis om uw woning op de juiste manier te promoten dat we alleen echte kandidaat-kopers voor uw woning bereiken.

6.  Kunnen geïntresseerden voorbijgangers makkelijk en snel over mijn woningen vinden?

Jazeker, vermits we publiceren met mobiele nummers kunnen niet alleen de geïnteresseerden uw woning via internet vinden maar krijgen onmiddellijk als zij telefonisch contact nemen een antwoord op al hun vragen en proberen we een bezoek te regelen.

7.  Na ondertekening compromis is er iets stuk gegaan? Wie moet laten herstellen?

Na de notariële akte verandert de woning van eigenaar en wordt het onroerend goed overgedragen aan de koper door de betaling van de prijs. Tot dan bent u als verkoper/eigenaar aansprakelijk voor uw onroerend goed, dus als er iets stuk gaat in de periode tussen ondertekenen compromis en ondertekening notariële akte, bent u als verkoper/eigenaar verplicht dit te laten herstellen.

8.  Hoe weet ik precies hoe mijn woning evolueert?

Na elk bezoek door een kandidaat-koper brieven wij u over het bezoek, zijn interesse, bezwaren en opmerkingen. Wij zullen hem ook nauwlettend opvolgen, zijn vragen schriftelijk behandelen en de gepaste antwoorden mededelen. Eenmaal per maand brieven wij u over het verloop van uw woning en sturen wij samen met u bij. Zo weet u precies waar het op staat en kunt u snel de juiste beslissingen nemen.

9.  Wij zetten alles zwart op wit op papier, dan weet u zeker dat we het doen!

Wij verbinden ons ertoe, zwart op wit, om alles te doen wat we beloven, meer nog we zullen u niet teleur stellen want we doen veel meer.

10.  Wij doen al het papierwerk, daar moet u , u geen zorgen over maken!

Dat is tegenwoordig heel wat een volledig verkoopdossier opstellen. Al de attesten aanvragen, bundelen voor de klant is belangrijk. De kandidaat-koper hoeft zo niet eerstdaags de officiële instanties af te lopen, hij vind het allemaal terug in één geordende map terug. Groot voordeel is dat hij ook dan ter plaatse kan beslissen na een uitgebreide toelichting die we hem geven. 

11.  Kan de kandidaat-koper al tekenen op zijn 1e bezoek?

Jazeker, zelfs al heeft hij nog niet langs de bank geweest. We stellen hem gerust met het opstellen van een aankoop- verkoopbelofte, aangevuld met een opschortende voorwaarde van goedkeuring lening. Vermits hij alle nodige documenten meekrijgt, zelfs onze bankschatting, kan zijn kredietadviseur een principiële beslissing nemen binnen de 5 werkdagen. Zo blijft uw eigendom niet langer gehypothekeerd door een kandidaat-koper en is er snel uitsluiting over de beslissing van de bank. Wij stellen dit document al-la-minute op bij de onderhandelen ter plaatse bij u thuis.

 

Huizen - Attesten

De verzamelde regeringen van dit land kennen er wat van. Wanneer de kranten en magazines vol staan van het onbetaalbaar duur worden van woningen bij bouw of aankoop en bijgevolg ok bij huur, is het wel godgeklaagd dat er geen maand voorbij gaat of een nieuw certificaat of attest moet voorgelegd worden om voort te kunnen met de plannen, ook bij vernieuwing of renovatie.

De totale kost kan gemakkelijk enkele duizenden euro's bedragen.

Nieuwbouw - kopen onder BTW stelsel

Wanneer je een nieuw gebouwde woning (huis- appartement koopt moet je de vraagprijs opsplitsen in twee delen. Enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de waarde van de bakstenen (constructie). Dit is belangrijk want op de grondwaarde betaal je enkel (in de meeste gevallen) de registratierechten van 10%, op de waarde van de bakstenen (constructie) daarentegen moet je 21% BTW betalen.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg van de makelaar?

Na dat we een waardebepaling op uw woning te hebben toegepast, actualiseren we met gelijkaardige woningen in uw buurt. De database met vergelijkingspunten in ons bezit en die van de notaris vergelijken we met uw pand. Deze bevindingen overleggen we met onze collega's van het kantoor of zij de mening en gevoelens over de verkoopwaarde van uw pand delen.

De resultaten van deze onderzoeken maken wij u over.

Binnen de 7 dagen hebt u van ons antwoordt.

Notariskosten

In België worden de notariskosten betaald door de koper van het onroerend goed.

Meer info op www.notaris.be 

Wat is een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente is een verkoop van een eigendom aan een koper die zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen, al dan niet geïndexeerd. Gewoonlijk betaalt de koper een gedeelte van de koopsom contant bij het verlijden van de akte, en de rest wordt omgezet in een lijfrente.

 

De verkoper-rentegenieter heeft aldus een vast en zeker inkomen, waarop in principe geen belastingen verschuldigd zijn, want in feite gaat het om een manier van betaling van de verkoopprijs. De verplichting tot betaling vervalt bij overlijden van de rentegenieter of bij het verstrijken van de vastgestelde termijn. Het is dus een kanscontract.

 

De verkoper-rentegenieter is geen eigenaar meer van het onroerend goed, doch in de verkoopakte worden best de nodige waarborgen voorzien, zoals hypotheekinschrijving en ontbinding van de verkoop, voor het geval de koper niet verder zou betalen.

 

Er bestaan tabellen van lijfrenteberekening die door de Federale Overheidsdienst Economie opgelegd zijn aan alle verzekeringsmaatschappijen. Het is goed te weten dat een onderscheid gemaakt wordt tussen man en vrouw, daar deze laatste hogere levensverwachtingen heeft. Privépersonen zijn niet verplicht deze tabellen te gebruiken maar om problemen te vermijden met de ontvanger van de registratierechten, moet de lijfrente op redelijke basis worden berekend.

Vraag ons inlichtingen over lijfrente. Het kan een vorm van successieplanning zijn!

Het O-peil

Na het E-peil moet de vastgoedconsument nu ook geïnformeerd worden over het O(verstromings)-peil. Met andere woorden: er ligt weer een nieuwe informatieverplichting op de plank. Wie een huis, bouwgrond of een ander pand koopt of huurt voor meer dan negen jaar, moet voortaan op de hoogte worden gebracht als het perceel in overtromingsgevoelig gebied ligt. In Vlaanderen liggen ruim 40.000 woningen in zo'n gebied. En 5.000 tot 10.000 eigenaars staan meer dan eens met de laarzen in hun living. Maar... in welke gevallen is de watertoets nu precies van toepassing? En waarover moeten kopers of huurders dan precies geïnformeerd worden? Een overzicht.

Voor wie geldt de informatieverplichting?

Ik verkoop als eigenaar een onroerend goed. Ik verhuur als eigenaar voor meer dan negen jaar een onroerend goed. Ik breng een onroerend goed in bij een vennootschap. Ik draag een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht over.

Wat moet vermeld worden?

De ligging in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. De ligging in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

Wanneer spreek ik van mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?

Effectief overstromingsgevoelig gebied: in deze gebieden is in het verleden wateroverlast vastgesteld of blijkt dat er bij overstromingen - die zich dan statistisch gezien één keer per honderd jaar of vaker voordoen - wateroverlast zou kunnen optreden. Of een bepaald perceel in het verleden al met wateroverlast te kampen heeft gehad, kan je nagaan op het geoloket "watertoets en overstromingskaarten".

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: dit is een verzameling van gebieden waarbij de afweging van de waterloopbeheerder belangrijk is om het risico op schade in te schatten. Deze gebieden kunnen in verschillende categorieën onderverdeeld worden. Maar belangrijk is dat men hierbij echter geen weet heeft van overstromingen die zich in het recente verleden hebben voorgedaan. Volgens beschikbare modellen van de waterloopbeheerders zijn er in deze gebieden ook geen frequente overstromingen te verwachten.

En wat met de risicozones voor overtromingen?

Het KB van 28 februari 2007 heeft de risicozones voor overstromingen afgebakend. Die zones zijn een stuk kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden op de watertoetskaart en duiden de plaatsen aan waar de kans op waterschade het grootst is. Deze kaart is eveneens te consulteren via het geoloket "watertoets en overstromingskaarten".

Een ligging in zo'n zone brengt met zich mee dat verzekeraars mogen weigeren om het risico  "overstroming" te dekken wanneer een gebouw of een gedeelte ervan in risicogebied is gelegen en is gebouwd of verbouwd na 23 september 2008. Wie in een risicozone woont, zal meer betalen voor de verzekering. Mogelijk zal de eigenaar zelfs niet kunnen beschikken over een verzekering tegen overstromingen, net daar waar het risico op overstromingen zeer reëel is.

Info verstrekt door MIXIMMO

Klik hier:  watertoets

Klik hier:  integraalwaterbeleid

 

Hoeveel tijd tussen aankoop - verkoop van mijn huis en notariële akte

Zodra de onderhandse verkoopsovereenkomst getekend is start er een termijn van maximaal 4 maanden om de akte bij de notaris te verlijden. Indien u meer tijd nodig heeft kunnen we dit persoonlijk op maat maken met een wederzijdse aankoop- verkoopbelofte, MIXIMMO Vastgoed Experten begeleiden U.

Essentieel is dat we op voorhand al uw eisen kennen.
U bent klant, u beslist.

Vastgoedcrash?

Mogen we ons dan stillaan verwachten aan het steeds vaker opduikende doenbeeld van een Vastgoedcrash? Dat denk ik niet.

Tegen volgend jaar verwacht ik een prijscorrectie van 2%, meer niet. Toch nog altijd een stijging! En dat heeft verschillende redenen. Zo zit er nog altijd heel wat geld in Vlaanderen. Er zijn nog steeds (meer en meer) veel ouders bereid om bij te leggen. En door de hoge huurprijzen en de lage rentevoeten van de bank blijft het vastgoed een interessante aankoop of belegging.

Een vaste waarde en niet vergeten onze 4e pensioenpijler.

Overlijdensverzekering

Uw makelaar heeft een polis onderschreven die dekking geeft voor het geval een koper voor de datum van het verlijden van de akte door een ongeval komt te overlijden.

Deze verzekering is kosteloos voor de verkoper en koper.

Vormvoorwaarden:

 1. De verkoopsovereenkomst moet opgesteld zijn op de hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen.
 2. De verkoopsovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn.
 3. De verkoopsovereenkomst moet de betaling van een voorschot voorzien, vastgesteld door een kwijting.
 4. Het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer.
 • Ingeval beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar.
 • LET OP: Deze verzekering is alleen van toepassing bij ondertekening van een compromis.

Wat is een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente is een verkoop van een eigendom aan een koper die zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen, al dan niet geïndexeerd. Gewoonlijk betaalt de koper een gedeelte van de koopsom contant bij het verlijden van de akte, en de rest wordt omgezet in een lijfrente.

De verkoper-rentegenieter heeft aldus een vast en zeker inkomen, waarop in principe geen belastingen verschuldigd zijn, want in feite gaat het om een manier van betaling van de verkoopprijs. De verplichting tot betaling vervalt bij overlijden van de rentegenieter of bij het verstrijken van de vastgestelde termijn. Het is dus een kanscontract.

De verkoper-rentegenieter is geen eigenaar meer van het onroerend goed, doch in de verkoopakte worden best de nodige waarborgen voorzien, zoals hypotheekinschrijving en ontbinding van de verkoop, voor het geval de koper niet verder zou betalen.

Er bestaan tabellen van lijfrenteberekening die door de Federale Overheidsdienst Economie opgelegd zijn aan alle verzekeringsmaatschappijen. Het is goed te weten dat een onderscheid gemaakt wordt tussen man en vrouw, daar deze laatste hogere levensverwachtingen heeft. Privépersonen zijn niet verplicht deze tabellen te gebruiken maar om problemen te vermijden met de ontvanger van de registratierechten, moet de lijfrente op redelijke basis worden berekend.

Vraag ons inlichtingen over lijfrente. Het kan een vorm van successieplanning zijn!

Wilt u een huis of een ander onroerend goed verkopen? Dan is het wellicht niet gemakkelijk om een waarde op dit goed te plakken. Wanneer u een huis onder de prijs verkoopt is dat niet zo positief voor uw portemonnee. Is uw vraagprijs te hoog, dan duurt het naar alle waarschijnlijkheid heel lang voor u een koper vindt. Daarom doet u er goed aan om de waarde van het pand door een externe schatter te laten schatten. Maar hoe gaat zo'n schatter te werk?

Wanneer u een huis te koop aanbiedt, krijgt u dankzij een schatter een idee van een haalbare prijs die u kunt vragen voor het goed. Daarnaast kunt u het schattingsverslag gebruiken om potentiële kopers te overtuigen. Maar niet enkel als u een onroerend goed wilt verkopen kunt u een beroep doen op een schatter. Ook als u een huis wilt aankopen kunt u een schatter inschakelen om zeker te zijn dat u waar voor uw geld krijgt. Met een verslag van een schatter staat u ook sterker in de onderhandelingen met de verkopers. Verder kan de bank vragen voor een officiële schatting als u een woning in hypotheek wilt laten nemen.

Expert

Wilt u zeker zijn dat de schatting kwalitatief is, dan kunt u best kiezen voor een Vastgoed Expert. Natuurlijk werkt zo'n expert niet voor niets. Een schatting kan u een aardige duit kosten, maar in ruil weet u wel dat u het pand aan de juiste prijs koopt of verkoopt.

Gedetailleerd verslag

Bij de bepaling van de waarde van het goed, wordt rekening gehouden met de aard en de bestemming van het goed. De schatter maakt een gedetailleerd verslag op van de woning, met daarin onder meer de pluspunten, de minpunten en de omgevingsfactoren. Zo kan de prijs verhoogd worden door luxe-elementen in de woning. Omgekeerd kan de prijs lager ingeschat worden door slijtage en gebreken.

Meten = Weten   en...   rekenen

Een goede schatter inspecteert de woning heel grondig en meet alles goed op. Bij een degelijke schatting komt heel wat meet- en rekenwerk kijken. Bij de bepaling van de waarde van een woning is de oppervlakte erg belangrijk.

Het aantal vierkante meter wordt vermenigvuldigd met een prijs per vierkante meter (vloerplaatprijs). Een vierkante meter op het gelijkvloers is overigens meer waard dan een vierkante meter op de eerste of tweede verdieping. Doorgaans wordt het pand ook vergeleken met verkoopwaardes van gelijkaardige panden in de buurt en met de prijs van de grond in de streek. De waarde die uiteindelijk door de schatter wordt vastgelegd is dus degelijk onderbouwd.

Waarde

Bij een schatting worden verschillende waarden geschat. Ten eerste wordt de vrije verkoopwaarde bepaald: de waarde van het pand bij de verkoop uit de hand. Daarnaast wordt de gedwongen verkoopwaarde geschat. Dat is de waarde van het pand bij een eventuele openbare verkoop.

Ook de verzekeringswaarde wordt opgenomen in het schattingsverslag. De premie van een brandverzekering wordt immers mede bepaald door de waarde van het huis. Verder krijgt het huis ook een huurwaarde opgeplakt. Tot slot wordt, indien van toepassing, de waarde na werken bepaald. Een schatter schat ook indicatief de notarieële kosten.

   Schattingsverslag  "voorbeeld"

Hoelang mag ik nog in mijn huis blijven wonen als dit verkocht is ?

Dit is zuiver tussen partijen overeen te komen. Gangbaar is dat het huis bij de notariële akte ter beschikking van de koper wordt gesteld. Wil je als verkoper langer blijven wonen, dan moet dit best al in de onderhandse verkoopovereenkomst worden opgenomen. Het maakt eigenlijk onderdeel uit van de gevoerde onderhandelingen. Verschillende mogelijkheden zijn voorhanden. Je kan als huurder worden beschouwd of je kan een tijdelijk recht van de bewoning bepalen, overeenkomstig af te spreken met de nieuwe eigenaar. In ieder geval moet je, indie je mag blijven wonen, verzekeren.

Miximmo Vastgoed Experten geven u advies en bespreken samen met u de voor u beste mogelijkheden.

Voorkom ruzie over uw erfenis

Als U een testament opstelt om bepaalde personen te bevoordelen, bestaat het risico dat andere erfgenamen zich tekortgedaan voelen en tegenspartelen. Maar en bestaat een techniek om dergelijke tegendraadse erfgenamen in het gareel te houden. Onze Vastgoed Experten geven U raad bij dergelijke successieplanning.

Bron: netto 2013

Raadpleeg ook successieplanning

Verzekering van het pand

De verkoper is verplicht het pand tot de ondertekening van de authentieke akte te (blijven) verzekeren (brandverzekering). Na de authentieke akte dient de koper het pand zelf te verzekeren.

Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?

 

Welke zekerheden heeft de verkoper van een eigendom op lijfrente bij wanbetaling van de koper?

De verkoop op lijfrente is in feite een verkoop als een andere, maar waarbij de koper de prijs niet betaald heeft bij de notariële akte, doch zich verbonden heeft dit te doen volgens de tussen verkoper en koper overeengekomen voorwaarden. De koper verbindt zich tot het betalen van een maandelijkse som zolang de verkoper leeft, eventueel beperkt tot een maximum aantal jaren. De meest voorkomende garantie om deze betalingen te waarborgen is een hypotheek in voordeel van de verkoper.

Bij elke verkoop waarbij de prijs niet contant bij de akte betaald is heeft de verkoper, immers krachtens de wet, een voorrecht op het verkochte goed dat door de hypotheekbewaarder ingeschreven wordt bij de overschrijving van de verkoopakte.

Daardoor ontstaat een hypotheek zoals ook een bank die zou krijgen tot waarborg van een krediet.

Bij wanbetaling kan de verkoper het eigendom laten verkopen bij uitvoerend beslag waarna zijn vordering op de verkoopprijs zal vooraf genomen worden.

 

Gehuwde koppels hebben vaak de wens dat gans hun vermogen - of toch zoveel mogelijk van hun vermogen - bij overlijden toekomt aan de langstlevende.

Hoe kan dit geregeld worden?

Wat is een "langst-leeft-al" -beding?

En wat is een keuzebeding?

Op al deze vragen zullen onze experten u een sluitend antwoord geven.

Miximmo deett kennis...

 

Wat is klein beschrijf?

Wie in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt betaalt in pricipe 10% registratierechten aan de staat (notaris rekent dit af bij de notariële akte).

Wanneer echter voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden en je er specifiek om vraagt, is een gunstregime mogelijk. Men kan het percentage van de registratierechten verminderen naar 5% als je een bescheiden woning koopt of als je bouwgrond koopt, bestemd voor een bescheiden woning. Bij bepaalde gronden spreekt men ook wel eens van een "kleine landeigendom". Deze zijn bestemd voor landbouwexploitatie.

Cumulatieve voorwaarden;

1. Het kadastraalinkomen van het onroerend goed is niet hoger dan een wettelijk vastgelegd bedrag;

   • € 745 Geen, 1 of 2 kinderen ten laste.
   • € 845 met 3 of 4 kinderen ten laste.
   • € 945 met 5 of 6 kinderen ten laste.
   • € 1045 met 7 of meer kinderen ten laste.

2. Je bezit geen andere woning in België in volle of blote eigendom. Dit is niet van toepassing indien je een huis hebt geërfd van een bloedverwant, een eigendom in het buitenland hebt of als je enkel het vruchtgebruik op een andere woning hebt.

3. De koper of zijn echtgeno(o)t(e) moet zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de aankoopakte en deze inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden.

4. Indien jij of je echtgeno(o)t(e) andere onroerende goederen zoals garages, gronden, ... bezit mag het gezamelijk kadastraal inkomen boven het bovengenoemd bedrag niet overschrijden. Rechtstreekse vermindering van de registratierechten op grond is niet mogelijk.

Makelaar kiezen?

Indien u kiest voor MIXIMMO Immobiliën, met zijn brde netwerk van in het grootste deel van de Provincie Antwerpen, bent u verzekerd van een professionele begeleiding van zijn Vastgoed Experten die U met uitgebreid advies bij staan, een efficiënte bemiddeling bij verkoop van uw eigendom is gegarandeerd.

Termijn tot het verlijden van de notariële akte

In gezamenlijk overleg wordt de datum voor de ondertekening van de authentieke akte vastgesteld. Dit zal in de meeste gevallen doorgaan ten kantore van de instrumenterende (minuuthoudende) notaris (= notaris van de koper).

De datum zal binnen de periode van 4 maanden na ondertekening van de compromis - aankoop-/verkoopbelofte vallen. Pas na ondertekening van de akte gaat het genot en het eigendomsrecht van het onroerend goed over naar de koper. Uw makelaar zal, waar mogelijk, bij de ondertekening van de akte aanwezig zijn om u zo tot het laatste moment te begeleiden bij uw verkoop/aankoop.

LET OP: Indien de akte meer dan 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt verleden is de koper wel al de registratierechten (indien van toepassing) verschuldigd.

Ingeval een aankoop-/verkoopbelofte (= optieverklaring) is ondertekend kan hiervan worden afgeweken.

Wat is Vetusteit?

De vetusteit of sleet aan een gebouw is de waardevermindering op basis van de ouderdom, het gebruik, de frequentie van het onderhoud en de kwaliteit van het onderhoud.

Dit is met andere woorden de slijtagegraad van het te ramen goed die normaal in verhouding ligt met de leeftijd van de woning.

Het vetusteitspercentage is omgekeerd evenredig met de waarde van het pand. 

Vetusteit is vooral gekend bij verzekeringen maar wordt ook toegepast bij de waardebepalingen van onroerend goed. We vertrekken vanuit een nieuwe constructie en passen vetusteit toe naargelang de werkelijheid. Een waardebepaling is immers een theoretische waardemeter die bruikbaar is voor het te Koop stellen van een onroerend goed.

Het gewoon abbattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schjf van € 15.000 vrijgesteld van registratierechten (=abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden;

   1. Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijvoorbeeld geen ruil, ook geen uit onverdeeldheidtreding.
   2. De koper is een natuurlijke persoon.
   3. De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom.
   4. De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (ook bouwgrond kan van het abattement genieten, zelfs een tot woning te verbouwen goed eveneens).
   5. Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen.
   6. De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen de 2 jaar na datum van registratie van aankoop woning, binnen de 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.
   7. Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.
   8. Indien er meerdere kopers zijn, mogendeze kopers evenmin reeds gezamelijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

Waardebepaling - Schatting?

Omdat de verkoop van uw eigendom uiteraard begint bij een juiste waardebepaling - schatting van het onroerend goed komen onze ervaren en gedreven makelaars graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvende schatting van uw eigendom.

Miximmo maakt deze waardebepaling voor u gratis
Omdat wij u als klant snel en perfect willen bedienen

Sleuteloverdracht

De koper krijgt de sleutel (en dus de toegang = genot) van het aangekochte pand bij de ondertekening van de authentieke akte tenzij hier onderling andere afspraken over zijn gemaakt en deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door alle partijen.

Huis te hoog geschat!

Opgelet  &  Opgepast!

Zij waakzaam!

Uit onderzoek blijkt dat huizen veelal te hoog worden geschat. De geschatte waarde van een woning kan sterk afhangen van het doel dat de schatter beoogt en dat komt niet altijd overeen met wat de consument wil.

Voor elke koop of verkoop moet het pand verplicht geschat worden. Eenvoudig is dat niet. De handelswaarde van een goed hangt af van een reeks criteria, het ene al belangrijker dan het andere. Dit is niet altijd gemakkelijk te evalueren. De hulp van een deskundige kan in sommige gevallen nuttig blijken. Er wordt vaak spontaan een beroep gedaan op vastgoedmakelaars voor het verkopen of kopen van een goed. Die treden met andere woorden meestal op als tussenpersoon tussen de verkoper en de koper en hebben dus een rechtstreeks belang bij de transactie. De schatting van het goed zullen ze vaak gratis uitvoeren, met het risico dat de waarde ofwel te hoog (om de verkoper als klant binnen te halen) ofwel te laag geschat wordt (om een snelle verkoop mogelijk te maken). Waakzaamheid is dus geboden…

Gevolgen van een te hoge schatting!

Indien de woning te hoog geschat wordt loop je het risico dat het langer duurt voordat de woning verkocht wordt, waardoor de verkoper extra woonlasten heeft. Meestal moet de verkoper dan een extra financiering regelen in verband met de aankoop van een nieuwe woning en extra rentelasten.

Berekende ommezwaai

Waar in het verleden vastgoedmakelaars veelal een hoge in plaats van een ‘realistische’ vraagprijs adviseerden “om daarmee potentiële klanten binnen te halen” lijkt het er nu erop dat velen vinden dat de vraagprijs vooral realistisch moet zijn. Makelaars beginnen zich te realiseren dat het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs vrij hoog is. 

Uit cijfers blijkt dat als een huis binnen een maand of drie verkocht wordt er ‘slechts’ 4,7% van de vraagprijs af  en als het huis meer dan twee jaar te koop staat, dat meer dan 18,1% is.

Tegenwoordig worden verkopers nu niet meer gelijmd met een hoge vraagprijs, maar krijgen nu het dringende advies om vooral niet te hoog te gaan zitten en vooral realistisch te zijn met de vraagprijs.

Informatie vinden en waarde bepalen!

het is nuttig om kennis te hebben als expert van zoveel mogelijk panden. Onze database steekt er vol van, alsook de database van de databank van de panden die daadwerkelijk zijn verkocht met hun indecaties.

Hierdoor kan men een neutrale vergelijking maken met woningen om zo meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het potentieel van een woning. Het is nuttig om zo veel mogelijk vergelijkbare panden te hebben om zelf een oordeel te kunnen maken over de mogelijke prijs van een pand.

 

Het verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van € 10.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van € 20.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van € 15.000 zodat het verhoogd abattement ofwel € 25.000 bedraagt ofwel € 35.000.

Bovenop de voorwaarden van het gewonen abattement (zie hierboven) moet een hypotheek worden gevestigd op aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen de 2 jaar na datum van regsitratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop van bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Contacteer ons gerust voor verdere uitleg, onze Vastgoed Expert geeft u gratis en vrijblijvend meer info hieromtrent.

 

Verkooprijs bepalen

In overleg met u als eigenaar, zullen wij u een voorstel doen voor de te hanteren vraagprijs en een indicatie geven voor de te realiseren verkoopprijs van uw eigendom. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u marktconform advies geven.

Indicatoren;
  1. Ligging
  2. Constructie
  3. aantal m² grond
  4. Bestemming
  5. Ouderdom constructie
  6. Vetusteit

Wij zorgen voor een schriftelijke waardebepaling, zo alleen is verkooprijs gestaafd.

Werken uitgevoerd door de koper aan het pand

In uitzonderlijke gevallen kunnen hier door de verkoper en koper afspraken over worden gemaakt. Ten alle tijde dient er in dit geval door de koper een risicoverzekering te worden afgesloten.

Indien wordt toegestaan door de verkopers maken wij ten alle tijden een sleutelovereenkomst op. Buiten het aangaan van de verplichte risico verzekering zal de koper ook een voorschot moeten betalen van minimaal 25% van de koopsom.

Onredelijke woningprijzen remmen de verkoop!

In de afgelopen drie maanden besloten een omvangrijk aantal huiseigenaren hun advertentie ingetrokken. Vele van die woningen waren veel te hoog geprijsd en daarom werden ze niet verkocht.

Woningeigenaren zetten hun huis te koop voor een prijs die ze er graag voor zouden willen krijgen, maar die niet per se redelijk is. “Gewoon om het even te proberen.”

Het gebeurt veel dat mensen hun woning tijdelijk aanbieden, hem vervolgens van de markt halen en hem in het voorjaar weer te koop zetten. In het voorjaar worden dan ook de meeste woningen te koop gezet. En in het najaar worden de meeste huizen verkocht. Als dat dan ook niet gaat, dan pas doen sommigen maar beroep op de vastgoedmakelaar die met deskundig advies het huis alsnog probeert te verkopen.

Reële prijs

Om een woning te verkopen moet men een realistische prijs vragen. Tot nu toe was de berichtgeving vanuit de makelaarsbranche nog altijd hoopvol over de situatie op de woningmarkt. Daardoor denkt de consument ook dat het wel meevalt. Maar de tijden zijn veranderd, als je geen reële prijs vraagt voor een woning verkoop je die waarschijnlijk niet.

Generatie

De huidige generatie woningeigenaren heeft het er moeilijk mee dat er geen winst meer uit een huis te halen valt, die kijken nog steeds naar de prijs die het huis van de buren drie jaar geleden opbracht. Vragen huiseigenaren vandaag een goede prijs, dan is het huis meestal zo verkocht. Maar doen ze dit niet, dan blijft de doorstroom stagneren.

Veelal te hoog geschat - laat u niet vangen!

Dé oorzaak voor een aanslepende verkoop is vaak een te hoge vraagprijs. Vanaf het begin een juiste prijs vragen is de beste strategie voor een vlotte verkoop. Maar wat is een juiste prijs? En wat mag je verstaan onder vlotte verkoop? Veelal wordt voor een schatting een makelaar aangesproken. Het is mogelijk dat de makelaar een te optimistisch beeld schetst – een te hoge prijs – om je als klant over de streep te trekken. Dus wees zelf realistisch en stel geen onhaalbare vereisten.

 

Meeneembaarheid van Registratierechten

De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.

Er bestaan twee vormen van meeneembaarheid;

 1. Meeneembaarheid door verrekening:

Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratierechten van de aankoop van de nieuwe woning-hoofdverblijfplaats. Dit noemt men de meeneembaarheid door verrekening.

 1. Meeneembaarheid door teruggave:

Indien een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend. Dit noemt men de meeneembaarheid door teruggav

Het mee te nemen bedrag aan betaalde registratierechten is in beide gevallen steeds beperkt tot een maximum van € 12.500.

Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan twee jaar verlopen (vijf jaar indien de nieuwe aankoop een bouwgrond is).

Miximmo rekent deze winst graag voor u uit

Opdracht tot bemiddeling bij verkoop & Verhuur

Voor uw opdracht aan Miximmo zullen wij een bemiddelingsovereenkomst opstellen waarin de verschillende aspecten van onze opdracht zullen worden genoemd.

Service, transparantie en resultaat boeken is ons handelsmerk.

Den "Detail" maakt het verschil, vraag ernaar !

Wij krijgen elke woning verkocht.

Overdracht van het eigendom

In gezamenlijk overleg wordt de datum voor de ondertekening van de authentieke akte vastgesteld. Dit zal in de meeste gevallen doorgaan ten kantore van de instrumenterende notaris (notaris van de koper).

De datum zal binnen de periode van 4 maanden na ondertekening van de compromis - aankoop-/verkoopbelofte vallen.

Pas na de ondertekening van de notariële akte gaat het eigendom (onroerend goed) over naar de koper. Uw makelaar zal, waar mogelijk, bij de ondertekening van de notariële akte aanwezig zijn om u zo tot het laatste moment te begeleiden en op eventuele vragen van de notaris te antwoorden bij de verkoop.

Pas bij ondertekening van de noatriële akte zal de notaris ons ereloon verrekenen.

7 doeltreffende en betaalbare optimalisatietechnieken

1.  De moderne bank- of handgift

2.  Schenken via een Nederlandse notaris

3.  De gesplitste aankoop van onroerend goed

4.  Een goed keuzebeding in het huwelijkscontract

5.  Schenken in schijfjes van onroerend goed

6.  Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

7.  Een mmatschap oprichten om controle en inkomsten te behouden

Met deze technieken kan Miximmo Experten u advies geven en ondersteunen