Faq twitter facebook Linkedin 

Kopen / Lenen

PDFPDF

Kopen / Lenen

1.  Hoe legt u een aankoop vast

U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De makelaar maakt een verkoopovereenkomst op maat. Zo bent u er zeker van dat het juridisch in orde is. Prijs en verkoopvoorwaarden liggen immers met een verkoopovereenkomst definitief vast, zowel voor de koper als de verkoper. Het is voor de notaris moeilijk om een slecht opgestelde verkoopovereenkomst recht te zetten.

2.  Betaalt u een voorschot... en een deel "in het zwart"

Een voorschot betalen is gebruikelijk. Laat dit voorschot voor alle veiligheid bij de notaris of op de derde rekening van de makalaar blokkeren, want zij geven het pas vrij na grondig onderzoek. Rust er geen hypotheek op de eigendom? Zijn er geen achterstallige belastingen verschuldigd? Is er geen voorkooprecht? Is degene die zich voordoet als verkoper wel de echte of enige verkoper/eigenaar? Is hij/zij wel gemachtigd om te tekenen?

Wat met "zwart geld"? Dit is onwettelijk. U riskeert dus straffen en fiscale boetes. Indien de verkoop niet doorgaat, of een voorkooprecht wordt uitgeoefend, verliest u bovendien uw geld.

3.  Eerst kopen en dan lenen?

De vraag van de kip of het ei. Probeer vòòr u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling. Vraag desnoods een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarde: de verkoop gaat dan niet door als u geen lening krijgt. De verkoper is evenwel niet verplicht hiermee in te stemmen.

4.  Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst

De notaris maakt na een hele reeks opzoekingne een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor een officieel karakter. Akte kwijt? Geen paniek! U blijft eigenaar van uw huis. Ga naar de notaris. Hij bezorgt u een kopie. De notaris bewaart immers de originele akte.

5.  Wanneer krijgt u de sleutel?

Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoopovereenkomst anders afspreken. Zet er dan ook meteen in of er werken mogen worden uitgevoerd en wie dan verantwoordelijk is voor eventuele schade. Als vastgoedexpert maken we een sleutelovereenkomst op waarbij alle vormvereisten worden beschreven in dit document. Zo ontstaat er achteraf geen discussie indien het misloopt.

6.  Welke notaris kiezen?

Wie u kiest hangt enkel van uzelf af. Uw eigen notaris kiezen kost niets meer. U hoeft zich echter geen zorgen te maken als u geen eigen notaris heeft gekozen.

De notaris zorgt ervoor dat de belangen van beide partijen worden gediend. Hij is immers een onpartijdig raadsman!

7.  Wat gebeurt er bij een openbare verkoop?

Hier geldt een ander systeem dan bij een verkoop uit de hand. U mag vrij bieden. Het goed wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die dan ook de eigenaar wordt.

Heeft u een lening nodig? Dan deze goede raad: neem contact op met een kredietinstelling vóór de verkoop en bepaal tot welke prijs u kan bieden.

Wat zijn de kosten? Die liggen helemaal anders dan bij een verkoop uit de hand. Informeer vooraf bij de verkopende notaris. 

U heeft het huis van uw dromen gevonden!

Proficiat! Zo'n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan, doet u best beroep op een ervaren deskundige. Miximmo vastgoedexperten zijn in de eerste plaats radgevers. Win hun advies in voordat u de koop afsluit. Met hun goede raad vermijdt u ontgoochelingen.