Faq twitter facebook Linkedin 

Nieuws

10/11/2013

Voor meer info hieromtrent zie FAQ

09/11/2013

De prijzen voor Belgisch vastgoed zijn niet te hoog, wat de OESO ook moge beweren. Haar studie houdt geen rekening met de Belgische realiteit, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie bouw.

09/11/2013

Wie een bescheiden woning verhuurt, krijgt een fors hogere isolatiepremie voor zijn dak. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche beslist.

07/11/2013

De Europese beurzen houden de adem in. Later vandaag staat het rentebesluit van de ECB op het programma, net als het Amerikaans bbp in het derde kwartaal. Delhaize stelde de markten gerust met een …

07/11/2013

De huurwaarborg én de interest a.u.b.!

Op het einde van de huur vraagt de huurder niet enkel zijn cash betaalde huurwaarborg terug, maar ook een fikse interest. Bent u verplicht om die te betalen?

06/11/2013

De roerende voorheffing die u betaalt op spaar- en beleggingsproducten onderging de voorbije jaren enkele wijzigingen. Sinds 2013 bestaat er een uniform tarief van 25 procent. Op welke producten en in welke gevallen moet u die roerende voorheffing betalen? Een overzicht.

Spaarrekeningen

Bij een gereglementeerde spaarrekening betaalt u roerende voorheffing als uw rendement (uw intresten) hoger ligt dan 1.880 euro. Telt de rekening meerdere titularissen, bijvoorbeeld twee getrouwde of samenwonende partners? Dan mag u deze grens vermenigvuldigen met het aantal titularissen. Opgepast, het tarief van de roerende voorheffing bedraagt in het geval van een gereglementeerde spaarrekening 15 procent op het gedeelte van de intresten dat hoger ligt dan 1.880 euro.

Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen betaalt u altijd een roerende voorheffing van 25 procent op alle intresten.

Tak 21-levensverzekeringen

Dit zijn levensverzekeringen die u een gegarandeerd rendement of minstens een kapitaalgarantie bieden.

U betaalt 25 procent roerende voorheffing op een fictief minimumrendement van 4,75 procent, tenzij:

  • uw contract langer loopt dan 8 jaar en u het kapitaal niet vroeger opvraagt;
  • uw polis een overlijdensdekking bevat van minstens 130 procent;
  • het gaat om een uitbetaling van een overlijdenskapitaal.
Tak23-levensverzekeringen

Dit zijn levensverzekeringen waarvan het rendement afhangt van de resultaten van een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen.

U moet geen roerende voorheffing van 25 procent betalen, tenzij uw tak23-contract een gewaarborgd rendement bevat of een kapitaalsgarantie en u het kapitaal (gedeeltelijk) opvraagt vooraleer er acht jaar verstreken zijn.

02/11/2013

7 technieken om uw erfegenamen en niet de fiscus gelukkig te maken.

Lees ze in Faq, Miximmo deelt kennis en ondersteund kennis

25/10/2013

In het derde trimester van dit jaar zijn de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België met 0,8 procent toegenomen tegenoverhetzelfde trimester in 2012. Voor appartementen gaat het om een stijging van 3,3 procent. Dat blijkt uit de "notarisbarometer".

19/10/2013

Het blijkt dat steeds meer controleurs de kosten van een pand in een vennootschap, dat ook privé wordt gebruikt, systematisch te verwerpen!

bron indicator

19/10/2013

Trends Vastgoedgids: de waarde van uw woning

Wat is de werkelijke waarde van uw woning? Alle koop- en verkoopprijzen van alle vastgoed in alle provincies en alle gemeentes vindt u in De Trends Vastgoedgids 2013, die verschijnt op donderdag 29 augustus.

Alle prijzen per gemeente van gronden, huizen, appartementen en nieuwbouw in de Trends Vastgoedgids najaar 2013

Woningprijzen blijven stijgen ondanks crisis

Pagina's