Faq twitter facebook Linkedin 

Verborgen gebreken na koop?

Verborgen gebreken na koop?

Artikel datum: 
30/05/2013

Het burgelijk wetboekdefinieert het geborgen gebrek als een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of het gebrek dat dit gebruik zodanig vermindert dat de koper, indien hij het gebrek gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht (art. 1641 BW) . Het gebrek in kwestie moet vervolgens verborgen zijn. Het mag dus niet gaan om een zichtbaar gebrek, dat omschreven kan worden als een gebrek dat de koper opvalt na een normale controle van de te koop gestelde zaak. Met normale controle wordt bedoeld een aandachtig onderzoek, vanwege een ernstig persoon. Of een gebrek zichtbaar dan wel verborgen is, zal soeverein door de rechtbanken beoordeeld worden.