Faq twitter facebook Linkedin 

Taxatie rapport

PDFPDF

Taxatie rapport

Een uitgbreid document die u inzicht geeft, betreffende de staat van uw woning.

Doel van Taxatie:
  1. Verkrijgen van een financiering
  2. Verkrijgen van een garantie
  3. Waardebepaling t.b.v. aan- of verkoopbeslissing
Waarde per opnamedatum
  • Onderhandse vrije verkoopwaarde
  • Geddwongen openbare verkoopwaarde
  • Onderhandse vrije verkoopwaarde na verbouwing
  • Gegdwongen openbare verkoopwaarde na verbouwing
Onderzoek van
  • Ligging
  • Oriëntatie
  • Belendingen
  • Bijzondere omstandigheden
  • Bereikbaarheid
  • Onderzoek van opstallen
  • Bouwaard en constructie
  • Kwaliteit van toegepaste materialen
  • Isolatie
  • Tuin
  • Gebruik en verhuring
  • Courantheid
  • Onderhoud
  • Onderhoudsindicatie gebouw & constructie